Share Button

Parolemøtet for 8.mars i Trondheim har vedtatt paroler. Og de to hovedparolene ble:

Kamp mot all kvinneundertrykking
Ut med rasistene, inn med feministene!  Det ble også vedtatt flere andre paroler. 

Følgende underparoler ble vedtatt:

Ja til reklamefritt byrom!
Forsvar sexkjøpsloven
Bekjemp seksualisert vold
Nei til seksualisering av barn
Øk integreringstakten
Støtt innvandrerkvinners kamp
Beskytt kvinner på flukt – krev trygge veier til Europa
Skam over norsk asylpolitikk
LIKELØNN NÅ!
JA til faste ansettelser
Ja til 6-timersdag
Forsvar offentlig pensjon
Verden vinner med utdanning til alle kvinner!
Bomber skaper ikke fred
Støtt palestinske kvinner – NEI til apartheid og okkupasjon
Stopp netthets mot kvinner
Feministhus i Trondheim nå!
Ikke rør likestillingsloven

 

Hvis du eller din organisasjon kan tenke dere å ta ansvar for maling og/eller bæring av en parole, si ifra! Jeg vil også minne om at det er åpent for å ta med egne paroler i 8. marstoget, så fremt de ikke strider mot noen av disse vedtatte parolene.

Mvh

Didrik Sten Ingebrigtsen,

8. marskomitéen i Trondheim

 

LO i Trondheim, i likhet med LO i Norge mener 8.mars er en dag som er viktig å markere, og vi deltar derfor i 8.mars-arbeidet i Trondheim. Vi kommer tilbake med program for dagen.  Om du vil vite mer om den internasjonale kvinnedagen 8.mars så finner du mye på nett, blant annet på Wikipedia. Og om du lurer på hvorfor det er nødvendig å feire 8.mars i 2016 så ta en titt på hjemmesida til Statistisk Sentralbyrå. Sjekk ut lønnstatistikker, og hvor mange prosent kvinner det er i bedriftsstyrer og som ledere – for eksempel. Vi har et godt stykke igjen før vi har oppnådd full likestilling. Derfor ber vi deg om å mobilisere til at Trondheim også i år får et stort og kraftfullt 8.mars-tog.