Share Button

Ny kommunal kompensasjonsordning (runde 5 og 6). 44,8 millioner kroner til lokalt næringsliv i Trondheim kommune.

Midlene skal gå til lokale virksomheter som igjen rammes av smitteverntiltak. Kom­p­ensasjonsordningen skal gå til virksomheter som er hardt rammet av «de nye nasjo­nale restriksjoner» fra og med 15.12.2021. Trondheim kommune v/ kommune­direk­tørens fagstab har bedt LO i Trondheim og omegn om å bekjentgjøre at komm­unen lyser ut midler til kompensasjon for næringslivet, med søknadsfrist 4. februar 2022. 

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok

11.01.22 den nye kompensa­sjons­ord­ningen på 44,8 millioner til lokalt næringsliv i Trondheim kommune. Midlene skal prioriteres til virksomheter som har vært berørt av nasjonal skjenkestopp knyttet til nasjonale restriksjoner.

Fordeling av kompensasjonen

Mange bedrifter og ansatte har allerede betalt en høy pris for nasjonale- og lokale smitteverntiltak, og det er ønskelig at støtten kan bidra til å ivareta arbeidsplasser og verdifull kompetanse i næringslivet. 

Grunnlaget for tilskudd er desember 2021 og januar 2022, og beregnes ut i fra omsetning i september, oktober eller november 2021. Virksomheten velger selv en av månedene som sammenligningsgrunnlag. Dokumenterte tall for desember 2021, januar 2022 og valgte referansemåned vedlegges søknaden. Tilskuddets størrelse avhenger av innkomne søknader. Dersom bedriften har mottatt statlig kompensasjon for desember 2021, trekkes dette fra beregningen. 

Nasjonal notifiserte ordning er hjemmel for tilskudd. Ytterligere informasjon om ordningen finner du her.  Støttebeløp pr bedrift er maksimum 1 million kroner og minimum 5 000 kroner. 

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknad sendes via regionalforvaltning.  Søknadsfristen er 4. februar, og svar kan forventes relativt raskt etter søknadsfristens utløp.

Spørsmål om ordningen henvendes til: 

julie.berg.stein@trondheim.kommune.no, telefon 47 86 43 94

kari.mette.elden@trondheim.kommune.no, telefon 92 21 97 77

kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no, telefon 91 67 28 82

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr: www.loitrondheim.no