Share Button

LO i Trondheim støtter de streikende og boikotten av norske havner i den kampen Norsk Transportarbeiderforbund gjennomfører i disse dager. Kampen om å få innført tariffavtale ved Risavika terminal er viktig for å unngå sosial dumping og for å få opprettholdt respekt for våre tariffavtaler.

 

I 1974 ble det avtalt at en ILO konvensjon skulle inn i tariffavtalen for å sikre registrerte havnearbeidere fortrinnsrett til lasting og lossing. Det er dette kampen står om. Ledelsen ved Risavika terminal hevder at dagens ordning uten tariffavtalen med Transportarbeiderforbundet gir bedriften et konkurransefortrinn.  De vil la utenlandske sjøfolk jobbe gratis fremfor å sikre norske arbeidsplasser.

 

Vi skal for enhver pris unngå at fagforeningskamerater blir ofret i et spill der grådige arbeidsgivere ønsker å redusere lønn eller å fjerne arbeidsplasser for å få høyere inntjening.

 

STÅ PÅ KAMERATER!

 

Kameratslig hilsen

 

——————————-                                                       —————————–

Svein Åge Samuelsen                                                      John Peder Denstad

leder                                                                                      sekretær

917 41 820                                                                          995 14 216

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14