Share Button

Innkalling representantskapsmøte 28.02.17 – nettside

Brosjyre om fagbevegelsens Trondheimsmanifest PDF – kommunevalget 2015 – A103548 LOiTrh Valgbrosj korr2

Faglig aksjon 20. mars 2017 i regi av LO lokalorganisasjon er – Løpeseddel – Trykk 2017

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 28. FEBRUAR 2017 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. Etter kommunevalget 2015 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2015.

Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?

Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2015 fra Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim inneholder 54 krav med begrunnelser / under­tekster innen 23 tematiske områder. Kravene kom i utgangs­punktet fra 20 fagforen­ing­er. LO i Trond­heim og LO Kommune Trondheim anbefalte på grunnlag partienes svar at det burde stemmes på AP, SV, De Grønne, Rødt, NKP, Pensjonistpartiet eller KrF. Med den nåvær­ende Sentrum-Venstre fler­talls­kon­stella­sjonen har vi skriftlige løfter på at 43 av de 54 krav­ene skal gjennomføres i perioden 2015–2019

./. Vedlagt ligger fagbevegelsens valgkampbrosjyre i Trondheim

Innledere: (inntil 7 minutter hver)

  1. Sissel Trønsdal, kommunalråd Arbeiderpartiet

  2. Ottar Michelsen, kommunalråd og gruppeleder Sosialistisk Venstreparti

  3. Hilde Opoku, varaordfører og gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne

  4. Geirmund Lykke, kommunalråd og gruppeleder, KrF

  5. Morten Kokaas, nestleder i Helse- og velferdskomiteen, Pensjonistpartiet

  6. Ragna Vorkinnslien, gruppeleder og medlem av Helse- og velferdskomiteen, Rødt

  7. Geir Røsvoll, leder av Utdann­ingsforbundet Trondheim

  8. Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune

  9. Svein Olav Aarlott, leder av LO Kommune Trondheim

  10. John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

 

Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt knyttet til Trondheimsmanifest 2015.

SAK 2. Stortingsvalget 2017 – Mobilisering til marker­ing foran Stortinget mandag 20. mars 2017 kl. 14.00 mot Høyre / FrP-regjeringas undergraving av faglige rettigheter.

LO i Stavanger og Omegn, LO i Larvik og Lardal, LO i Asker og Bærum, LO i Oslo, LO i Fredrikstad og LO i Trondheim har tatt initiativ til en markering foran Stortinget mandag 20. mars 2017 mot Høyre / FrP-regjeringas undergraving av faglige rettigheter. Kravene er 1) Styrk arbeidsmiljøloven – reverser forverringene fra 1. juli 2015, herunder bestemmelsene om midlertidige ansettelser, sentral faglig kontroll med lokale arbeidstidsordninger og fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie; 2) Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå; 3) Kollektiv styring av arbeidstida – avvis Arbeidstidsutvalgets innstilling. Vi må fotfølge H / FrP regjeringa helt til de er ute av regjeringskontorene høsten 2017.

./. Vedlagt ligger mobiliseringsløpeseddel

Fagforeningene oppfordres til å stille med fagforeningsfaner foran Stortinget mandag 20. mars 2017 kl. 14.00 mot Høyre / FrP-regjeringas undergraving av faglige rettigheter for å gi bedriftseierne og sjefene økt makt. Det vil bli appeller fra forbundsledere, tillitsvalgte og andre, og kunstnerisk innslag ved Rolf Raddis Band. Før markeringen blir det en konferanse kl. 11.30 – 13.30 på Kulturhuset, Youngstorget, om forverringene av Arbeidsmiljøloven og konsekvenser med fortsatt frislepp av bemanningsbransjen.

SAK 3. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 13. februar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————– ———————————–

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen /s/

leder (tlf. 995 14 216) 1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

Vedlegg: – Adgangstegn