Share Button

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representantskapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. Trondheimsmanifestet. Etter kommunevalget 2015 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2015.

Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegelsens krav overfor det politiske flertallet i byen – Trondheimsmanifestet. Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennomføre kravene? Hva gjør vi?

Trondheimsmanifestet: Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2015 fra Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim inneholder 54 krav med begrunnelser / undertekster innen 23 tematiske områder. Kravene kom i utgangspunktet fra 20 fagforeninger. LO i Trondheim og LO Kommune Trondheim anbefalte på grunnlag partienes svar at det burde stemmes på AP, SV, De Grønne, Rødt, NKP, Pensjonistpartiet eller KrF. Med den nåværende Sentrum-Venstre flertallskonstellasjonen har vi skriftlige løfter på at 43 av de 54 kravene skal gjennomføres i perioden 2015–2019

 Vedlagt ligger fagbevegelsens valgkampbrosjyre i Trondheim 

Innledere: (inntil 7 minutter hver)

Edvin Helland, fagligpolitisk leder og bystyrerepresentant Arbeiderpartiet

Ottar Michelsen, gruppeleder Sosialistisk Venstreparti

Ola Lund Renolen, medlem i byutviklingskomiteen, Miljøpartiet De Grønne

Berit Johanne Kapelrud, 1. varamedlem i Bystyret, KrF

Svein Otto Nilsen, gruppeleder Pensjonistpartiet

Roald Arentz, nestleder i Finans- og næringskomiteen, Rødt

Geir Røsvoll, leder av Utdanningsforbundet Trondheim

Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune

Svein Olav Aarlott, leder av LO Kommune Trondheim

Kristin Sæther, 2. nestleder i LO i Trondheim

Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

SAK 2. Støtt havnearbeiderne i kamp for tariffavtale med økt bruk av sympatistreik – mobilisering til aksjoner i Tromsø i tidsrommet 22. februar til 4. mars 2016.

Det blir orientert om status i havnearbeidernes kamp og pågående mobilisering til å delta i Tromsø i hele eller deler av perioden fra 22. februar til 4. mars.

Denne saken var oppe på LO i Trondheims årlige Trondheimskonferanse «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» helga 29. – 31. januar 2016, som samlet om lag 580 tillitsvalgte fra hele landet. Havnearbeiderne i Tromsø har nå sympati-streiket i 27 måneder. I den forbindelse er det bestemt at det skal aksjoneres mot streikebryterne og Nor Lines i tidsrommet 22. februar til 4. mars 2016. Det blir to aksjoner hver dag. På dagtid fra kl. 14.30 til kl. 18.30 og kveld/natt fra kl. 23.30 til kl. 01.30.

Årsmøtet i LO i Trondheim 2015 vedtok følgende:

Støtt havnearbeiderne i kamp for tariffavtale med økt bruk av sympatistreik.

Havnearbeidernes kamp foregår nå i seks havner. Arbeidskjøpernes offensiv må stoppes! Havnearbeidernes kamp handler om fagbevegelsens fundament, og stiller store krav til en samlet fagbevegelse. Havnearbeidernes kamper må vinnes, og alle deler av fagbevegelsen må støtte og delta aktivt i solidaritet med kjempende arbeidsfolk.

LO i Trondheim, LO i Oslo, LO i Tromsø, LO i Bergen, LO i Kristiansand, LO i Stavanger og LO i Fredrikstad krever at Norsk Transportarbeiderforbund og LO i samarbeid med LOs forbund tar ut flere grupper i sympatistreik med havnearbeiderne.

Begrunnelse: Siden 1. november 2013 har havnearbeiderne i Norge vært i kamp for tariffavtale ved havna i Risavika, i henhold til ILO konvensjon nr. 137 om fortrinnsrett til laste- og lossearbeid. Det samme har sympatiaksjoner i Mosjøen og Tromsø. Sympatistreikende havnearbeidere og aksjonister i Tromsø blir taua inn av politiet og ilagt bøter når det er aksjonert mot bruken av streikebrytere. Også Drammensbedriften Holship nekter å undertegne tariffavtale, og siden april 2014 har Transportarbeiderforbundet boikottet bedriften. I Mosjøen ble havnearbeiderne ulovlig utestengt fra arbeidsplassene sine mai 2014, og erstattet av andre.

Alle disse kampene fortsetter med full styrke. NHO og støttespillerne deres ønsker å kvitte seg med organiserte havnearbeidere og deres tariffavtale i hele Norge. LO har gjentatte ganger slått fast at det er Norsk Transportarbeiderforbund som har organisasjonsretten, og tariffretten på dette området.

Det tyrkiske selskapet Yilport overtok fra 1. februar 2015 drifta av store deler av Oslo havn. Selskapet nekter å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund for lossing og lasting av skip. Yilport har nektet både forhandlinger og å møte opp i mekling. Havnearbeidernes arbeid skal erstattes med massivt bruk av streikebryteri, og resultatet blir sosial dumping.

Er du interessert i å følge utviklinga i denne saken så følg med på nettutgaven av medlemsbladet til Transportarbeiderforbundet, samt bloggen til Vegard Holm.

SAK 3. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 04. februar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————– ———————————–

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen /s/

leder (tlf. 995 14 216) 1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

Vedlegg: – Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag