Share Button

Støtt FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner!

Tid:      Mandag 25. november 2013 kl. 1600 –2000
Sted:   Sommerveita 4–6, 4.etg. i Trondheim

Vold kan ramme kvinner, uansett hvilken etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status de måtte ha. Den internasjonale FN-dagen for avskaffelse av vold mot kvinner skal sette søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og som finner sted i alle samfunn og kulturer.  www.un.org/en/women/endviolence

Velkommen!

Bevertning og mingling fra kl. 1600. Programmet starter kl. 1700fn