Share Button

De ansatte ønsker tariffavtale, men bedriften sier nei.

Etter to møter hos kretsmekleren så EL og IT Forbundet ingen annen løsning enn å erklære brudd og ta ut medlemmene i streik. Bedriften viste ingen vilje til å skrive under på en tariffavtale, den samme avtalen som regulerer hverdagen til ca. 1500 andre i installasjonsbransjen i Trøndelag.

Det er første gang i fagforeningas historie at streik for tariffavtale er nødvendig!

Fagforeninga ble stiftet i 1901, og har i dag mer enn 1500 yrkesaktive medlemmer.
Vi inngår årlig 5-6 nye tariffavtaler. De fleste bedrifter velger å se positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på engasjerte medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. En tariffavtale viser seriøsitet og styrker omdømmet til bedriften.

Hva ønsker de ansatte å oppnå med en tariffavtale?

·         Forutsigbarhet og skriftlige arbeidsvilkår som ikke kan endres ensidig av bedriften

·         Forhandlingsrett og medbestemmelse

·         Reelle lønnsforhandlinger, ingen forskjellsbehandling og «trynetillegg»

·         Godtgjøring ved reisearbeid

·         Kompetanseutvikling

·         AFP

Å ønske tariffavtale er et rimelig og rettferdig krav!

KABA MøllerUndall AS har totalt ca. 230 ansatte i hele landet, fordelt på 21 avdelinger.
EL og IT Forbundet sitt tariffkrav gjelder kun avdeling Trondheim.
Avdelingen har ca. 20 ansatte, hvorav halvparten vil omfattes av tariffavtalen.

Kontakt oss for mer informasjon:

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag
Eystein Garberg (leder)
Mobil 952 52 101
eystein@fagforeninga.no

For mer informasjon og oppdateringer så kan du følge med på hjemmesida til El&IT-forbundet Distrikt Trøndelag : http://www.fagforeninga.no/, eventuelt ta kontakt med Eystein Garberg som er leder av foreninga.

LO i Trondheim støtter fanemarkeringa som finner sted på torsdag kl 9, adresse Ingvald Ystgaards vei på Tunga, og oppfordrer tillitsvalgte til å stille med personer og faner.

Attachments: