Share Button

LO i Trondheim og omegn

Dere finner alt om 1. mai på https://samorg.no På førstesida finner du det stedet du vil gå i tog, du kan bare velge ett sted. Da kommer du til siden for den lokale LO – avdelinga  og de parolene de har valgt for året. Der kan du klikke på den parolen du ville ha gått under dersom det var et fysisk tog. Du vil da bli bedt om å bekrefte dette vi epost. Din støtte til den parolen er altså ikke registrert før du har bekreftet ved å svare på den  eposten. Denne muligheten for deltakelse blir åpnet kl 12:00 30. april, men du kan allerede nå se på parolene.  

Under fanen «program» så får du opp programmet med en tidsplan. Når du scroller ned på den siden finner du videoappellene. 

Da håper jeg at du og dine får en fin 1. mai, – og at vi kan møtes til en helt vanlig 1. mai i 2022! 

 

 

1. mai 2021 i Trondheim og Hommelvik – Paroler og arrangementer

——————————————————————————————————————————————-

  1. mai feires før og på selve dagen med fysiske og digitale arrangementer. På www.samorg.no er arrangementene til 18 av LOs lokalorganisasjoner utover landet, med paroler, arbeid­er­kultur, appeller v/tillits­valgte i samfunnskritiske yrker, toppkandidater til AP, SV, SP, Rødt i Sør-Tr.lag, LO i Trondheim og Nei til EU. Arbeiderfestivalen i Hommelvik arrangeres 23. april – 1. mai.

Fredag 23. april – lørdag 1. mai 2021

Arbeiderfestivalen i Hommelvik. Kunnskapstevling, historie, kultur, fagligpolitisk, litteratur, folkehelse, arbeidersang og arbeiderkultur. Program: https://nb-no.facebook.com/innidintid Arr: Arbeiderfestivalen I Hommelvik

Lørdag 24. april 2021

Kl. 14.00    Vandring i klassekampens fotspor i Trondheims gater med kunsthistoriker og samfunnsdebattant Daniel Johansen. Oppmøte kl. 13.45 ved tårnet Ila kirke. Varighet ca. 2 timer

Fredag 30. april 2021

Kvelden før dagen arran­gement, Augusta Aasen salen i Folkets hus, 4. etasje, inngang A og B. Kultur, appeller, sang og allsang ved Eilert Ottem. En­kel servering. Arr: Norsk Folkehjelp og LO i Trondheim

Lørdag 1. mai 2021

Kl. 08.00    Flaggheising Folkets Hus med fanfare v/ trompetist Unni Anstensrud fra Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 08.30    Bekransning Gravminne for Frihets­kampens ofre, Dom­kirkegården. Tale v/Harald Repp­esgård, Norges Kommun­istiske Parti i Trondheim. Musikk v/ Musikkforen­ingen Nidarholm. Møteleder John-P. Denstad, LO i Trondheim

Kl. 09.15    Bekransning av Sovjetiske krigs­graver, Lademoen kirke­gård. Tale v/Erlend Malvik Andresen, 4. kandidat SV. Musikk v/ Strindheim Janit­sjar. Møteleder Svein Åge Samuelsen, LO i Trondheim.

Kl. 10.00    Bekransning av Anders Buens Bauta, Lademoen park. Tale v/Audun Knudsrød, nestleder Trondheim AP. Musikk v/Strinda ungdomskorps. Møteleder Arnljot Worseth, LO i Trondheim

Kl. 10.45    Bekransning K. O. Thornæs Bauta, parken i Nonne­gt. Tale v/forfatter Bjørn-Erik Hans­sen, på vegne av NKP i Trond­heim. Allsang og musikk v/ Jern­ban­ens Musik­korps. Møte­le­dere Kristin Bjørlykke / Ingjald Gaare, LO i Trondheim

Kl. 11.45    Bekransning av Johan Nygaardsvolds statue, Lille­torget. Tale v/Gunn Elin Høgli, nestleder Trondheim AP. Appell v/Er­ling Hustvedt, nestleder AUF i Trondheim. Musikk v/Bispe­haugen Ungdomskorps. Møteleder Rigmor Bjerche, LO i Trondheim.

Kl. 12.30    Kransnedleggelse v/minnesmerke etter 22. juli i Tor­den­skioldsparken. Tale v/Hanne Moe Bjørnbet, leder Trond­heim AP. Appell v/ Tyra Joarsdottir, leder AUF i Tr.heim. Musikk v/ Gaute Skrove. Møteleder Runa Hjertø, LO i Trondheim.

Kultur og korpsmusikk støttes av Trondheim kommune.

Arrangementene gjennomføres iht. smittevernbestemmelser.

PAROLE FOR DAGEN

  1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

  1. Rødgrønt flertall – NY KURS!
  2. Bekjemp diskriminering og rasisme
  3. Likelønn og hele faste stillinger nå!
  4. Forby bemanningsbransjen – Ut av EØS
  5. Offentlige tjenester i egenregi!
  6. Nyhavna med klimavennlig sjøtransport

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim (tlf. 995 14 216)