Share Button

Representantskapet i LO i Trondheim har vedtatt følgende paroler for 1. mai dagen i Trondheim 2016: 

PAROLE FOR DAGEN

 1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

Parole for dagen
Parole for dagen

HOVEDPAROLER

 1. Erna: 134.000 arbeidsløse krever investeringer – ikke kutt
 2. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år
 3. Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offentlige tjenester!
 4. Ut av EØS – nei til sosial dumping
 5. Ta arbeidsmiljøloven tilbake
 6. Støtt havnearbeiderne – flere ut i sympatistreik

ANDRE PAROLER 1.mai 2016

 1. Solidaritet med europeisk fagbevegelse – stans kuttpolitikken
 2. Nei til TISA og TTIP
 3. Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen
 4. Forsvar offentlig tjenestepensjon
 5. Å diskvalifisera røynde lærarar er grunnlovsstridig og krenkande
 6. Bevar søndag som felles fridag
 7. Lovfest retten til heltidsstillinger
 8. Nei til flyktningebaroner – ja til offentlige mottak
 9. Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud
 10. Stopp høyresidas privatisering av Norge og jernbanen
 11. Start omstilling fra olje til grønn industri
 12. Redd byens havn – Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna
 13. Uber er pirattaxi
 14. La asylbarna bli
 15. Anerkjenn Palestina
 16. Bekjemp antisemittisme og islam-hat

 

 1. MAI DEMONSTRASJONSTOG OG FOLKEMØTE PÅ TORGET

Kl. 13.00        Demonstrasjonstog: Katedralskolens gårdsplass – Munkegt. – Erling Skakkes gt. – Kjøpmannsgt. – Olav Tryggvasons gt. – Munkegt. – torget. Musikk 8 korps

Kl. 14.00        Folkemøte torget. Hovedtale v/ Trine Lise Sundnes, presse_Trine_Lise_Sundnes_5forbundsleder Handel og Kontor i Norge. Appellanter: Rune Aspaas, leder av Trondheim Kai og Losseforening og Karim Essahli, leder internasjonalt utvalg LO i Trondheim. Jernbanens Musikkorps. Sosialistisk Kor i Trond­heim. Dirigent Lena Hanssen.

 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

John-Peder Denstad (Tlf. 995 14 216)

Leder LO i Trondheim

Svein Åge Samuelsen (Tlf. 917 41 820)

Første nestleder / sekretær LO i Trondheim