Share Button

1. MAI 2020 – FORSLAGSFRIST 
Representantskapsmøtet tirsdag 31. mars 2020 kl. 18.30 har 1. mai som hovedtema, se vedlegg.
Fagforeningene bes om å være aktive med å foreslå paroler. 

Forslag sendes til LO i Trondheim innen mandag 2. mars 2020 til post@loitrondheim.no
Forslag kan også sendes til: LO i Trondheim, P.b 846 Sentrum, 7409 Trondheim

kh

John-Peder Denstad
leder av LO i Trondheim
tlf. 99514216

1. MAI 2020 – FORSLAGSFRIST PAROLER

Representantskapsmøtet tirsdag 31. mars 2020 kl. 18.30 har 1. mai som hovedtema.

Fagforeningene bes om å være aktive med å foreslå par­oler. Forslag sendes til LO i Trondheim innen mandag 2. mars 2020 til post@loitrondheim.no

Forslag kan også sendes til:                  LO i Trondheim, P.b 846 Sentrum

                                                                       7409 Trondheim

Brev sendt fagforeningene 27. desember 2019

1. mai demonstrasjonen 2019 hadde følgende paroler vedtatt av representantskapet:

PAROLE FOR DAGEN

1.           For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

2.           Bekjemp antisemittisme og islam-hat

3.           Erna: 106.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt

4.           Likelønn nå!

5.           2/3 pensjon av lønn fra 62 år

6.           Nei til profitt på velferdstjenester

7.           Ut av EØS – Nei til sosial dumping

8.           Ta arbeidsmiljøloven tilbake

9.           Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå

10.         Fellesskapsløsninger fremfor skattekutt

ANDRE PAROLER

11.         Reverser levealdersjustering, alleårsregel og indeksering i folketrygda

12.         Pensjon fra første krone (NY)

13.         Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen

14.         Lovfest retten til heltidsstillinger

15.         La skolen bli karakterfri! (NY)

16.         Rekommunaliser kollektivtrafikk, renholdsverk, kino og havn 

17.         Stopp EUs Jernbanepakke IV (NY)

18.         Stopp EUs veipakke

19.         Start omstilling fra olje til grønn industri

20.         Redd byens havn – Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna

21.         Ja til næring og kultur på Ladejarlen (NY)

22.         La unge asylsøkere bli

23          Anerkjenn Palestina – opphev okkupasjonen (NY)

24.         Ingen utenlandske militærbaser på norsk jord! (NY)

Styret har de siste årene lagt følgende til grunn i innstillingen til representantskapet.

  • Begrense antall paro­ler.
  • Ivaretakelse av ­forslagene fra fagfor­eningene.
  • Paroler som er frem­met de seinere år, men hvor kravene enda ikke er gjennomført.
  • Viktige og sam­lende saker for fagbevegelsen.
  • Konkrete lokale / reg­ionale saker som er et godt grunnlag for å mobili­sere.

Kameratslig hilsen

——————————                                                        ——————————–  

John-Peder Denstad                                                           Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                         1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216                                                                      Tlf. 917 41 820