Share Button

REPRESENTANTSKAPSMØTET I LO I TRONDHEIM VEDTOK 20.03.18 FØLGENDE PAROLER FOR 1. MAI I TRONDHEIM 2018

PAROLE FOR DAGEN
1.  For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge 

HOVEDPAROLER
2. Bekjemp antisemittisme og islam-hat
3.Rød-grønt uten Venstre (NY)
4.Erna: 111.000 arbeidsløse krever investeringer – ikke kutt
5.2/3 pensjon av lønn fra 62 år
6.Nei til profitt på velferdstjenester
7.Ut av EØS – Nei til sosial dumping
8.Ta arbeidsmiljøloven tilbake
9.Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå
10.Fellesskapsløsninger fremfor skattekutt

 

ANDRE PAROLER
11.Reverser levealdersjustering, alleårsregel og indeksering (NY)
12.Forhandlingsbrudd = streik (NY)
13.Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen
14.Forsvar offentlig tjenestepensjon
15.Lovfest retten til heltidsstillinger
16.Likelønn nå!
17.Bevar søndag som felles fridag
18.Rekommunaliser kollektivtrafikk, renholdsverk, kino og havn (NY) 
19.Reverser Jernbanereformen
20.Utenlandsferjer uten sosial dumping (NY)
21.Stopp EUs veipakke (NY)
22.Start omstilling fra olje til grønn industri
23.Redd byens havn – Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna
24.La unge asylsøkere bli
25.Anerkjenn Palestina

Styret i LO i Trondheim gis en fullmakt til å innta krav om tariffoppgjøret ut frå den reelle forhandlings- og streikesituasjonen samt å vurdere nedkorting av parole 11 og 18.

Hovedtalere 1.mai: Jane B. Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund. Appellanter: 1) Marit Heldal, høgskolelektor Dronning Mauds Minne; 2) Representant for Trondheim Framlag. 
Arrangementer lørdag 28. april og tirsdag 1. mai: Opplysninger om de tradisjonelle 1. mai arrangementene kommer vi tilbake til. Lørdag 28. april blir det et faglig og kulturelt arrangement hos Fagforbundet Trondheim i Munkegata nr. 17 / 19. Nærmere informasjon om dette sendes ut seinere.

——————————–

 John-Peder Denstad
 Leder LO i Trondheim
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlf. 995 14 216

Refresh Refresh
 
Compose Compose