Share Button

NB: i år er det ny rute for 1. mai – toget. Det tradisjonelle torvmøtet med taler og appeller blir på Katedralskolens gårdsplass. 

1. mai 2018 – arrangementer i Trondheim

VEGGAVISA nr. 4-2018

DEMONSTRASJONSTOGET oppstilling 1. mai 2018

Det er også et facebookarrangement, slik at du enkelt kan invitere og dele. https://www.facebook.com/events/234101763819899/

1.mai 2018 – mobiliser! Møt opp, gå i demonstrasjonstoget. Vis at dagen er levende og nødvendig! 

Kl. 08.00  Flaggheising Folkets Hus med fanfare v/ musiker fra Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 08.45  Bekransning Gravminne for Frihetskampens ofre, Dom­kirkegården. Tale v/ Knut Eide, NKP i Midt-Norge. Musikk v/ Musikkforen­ingen Nidarholm

Kl. 09.30  Bekransning av Sovjetiske krigsgraver, Lademoen kirkegård. Tale v/ Ottar Michelsen, kommunalråd og gruppeleder for SV i Trondheim bystyre. Musikk v/ Strinda ungdomskorps.

Kl. 10.15  Bekransning av Anders Buens Bauta, Lademoen park. Tale v/ Roar Aas, leder av samarbeidskomiteen LO-AP i Trøndelag. Appell v/ Marit Austerslått, leder Midtbyen AUF. Musikk v/ Strinda ungdomskorps.

Kl. 10.45  Bekransning av K. O. Thornæs Bauta, parken i Nonne­gata. Tale for NKP Midt-Norge v/ Harald Reppesgaard. Musikk v/ Jernbanens Musikkorps.

Kl. 11.25  Bekransning av Johan Nygaardsvolds statue, Lille­torget. Tale v/ Tyra Joarsdottir, nestleder AUF i Trondheim. Musikk v/ Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 11.50  Kransnedleggelse ved minnesmerke etter 22. juli i Tor­denskioldsparken. Tale v/ Hanne Moe Bjørnbet, leder Trondheim AP. Appell v/ Gjermund Gorset, leder AUF i Trondheim. Musikk v/ Gaute Skrove.

Kl. 12.00  Katedralskolen – demonstrasjons­tog oppstilles

Kl. 12.15  Musikk ved Byåsen Musikkorps.

Kl. 13.00  Avmarsj: Katedralskolens gårdsplass – Munkegt. – Erling Skakkes gt. – Kjøpmannsgt. – Olav Tryggva­sons gt. – Nordre gate – Schultz gt. – Erling Skakkes gt. – Munkegt. – Katedralskolen. Musikk 8 korps.

Kl. 14.00 Folkemøte på Katedralskolens gårdsplass. Hovedtaler Jane B. Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund. Appellanter: Marit Heldal, høgskolelektor Dronning Mauds Minne og Maika Øien Dalen, Trondheim Framlag. Strind­a ungdomskorps. Sosialistisk Kor i Trondheim. Dirigent Lena Hanssen. Møteleder John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim.

Korpsmusikk støttes av Trondheim kommune. Taler og appellanter på folkemøtet vil bli tegnspråktolket.

 

PAROLE FOR DAGEN

1.   For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

2.   Bekjemp antisemittisme og islam-hat

3.   Rød-grønt uten Venstre

4.   Erna: 111.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt

5.   2/3 pensjon av lønn fra 62 år

6.   Nei til profitt på velferdstjenester.

7.   Ut av EØS – nei til sosial dumping

8.   Ta arbeidsmiljøloven tilbake

9.   Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå

10.Fellesskapsløsninger fremfor skattekutt

ANDRE PAROLER

11.Reverser levealdersjustering, alleårsregel og indeksering

12.Forhandlingsbrudd = streik

13.Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timers­dagen

14.Forsvar offentlig tjeneste­pensjon

15.Lovfest retten til heltids­stillinger

16.Likelønn nå!

17.Bevar søndag som felles fridag

18.Rekommunaliser kollektivtrafikk, renholdsverk, kino og havn

19.Reverser Jernbanereformen

20.Utenlandsferjer uten sosial dumping

21.Stopp EUs veipakke

22.Start omstilling fra olje til grønn industri

23.Redd byens havn – Ingen bol­iger på Brattøra og Nyhavna

24.La unge asylsøkere bli

25.Anerkjenn Palestina