Share Button

Ilevollen 1.mai 1923

Ilevollen 1.mai 1923. Gjengitt med tillatelse fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum (digitaltmuseum.no)