Share Button

Program for dagen

1. mai 2019 – mobiliser! Møt opp, gå i demon­stra­sjons­toget. Vis at dagen er levende og nødvendig!
Kl. 08.00  Flaggheising Folkets Hus med fanfare v/ musiker fra Bispehaugen Ungdomskorps.
Kl. 08.45  Bekransning Gravminne for Frihetskampens ofre, Dom­kirkegården. Tale v/ Terje Bjørlo, NKP. Musikk v/ Musikkforen­ingen Nidarholm Kl. 09.30  Bekransning av Sovjetiske krigsgraver, Lademoen kirkegård. Tale v/ Mona Berger, 1. kandidat for Trondheim SV. Musikk v/ Strindheim Janitsjar.
Kl. 10.15  Bekransning av Anders Buens Bauta, Lademoen park. Tale v/ Audun Lønmo Knudsrød, 2. nestleder i Trond­heim AP. Appell ved Tonje Sandnes, fylkessekretær AUF i Trøndelag. Musikk v/ Strindheim Janitsjar.
Kl. 10.45  Bekransning av K. O. Thornæs Bauta, parken i Nonne­gata. Tale v/ Petter Sandvik, avisa Friheten / NKP. Musikk v/ Jernbanens Musikkorps.
Kl. 11.25  Bekransning av Johan Nygaardsvolds statue, Lille­torget. Tale v/ Tyra Joarsdottir, nestleder AUF i Trondheim. Musikk v/ Bispehaugen Ungdomskorps.
Kl. 11.50  Kransnedleggelse ved minnesmerke etter 22. juli i Tor­denskioldsparken. Tale v/ Hanne Moe Bjørnbet, leder Trondheim AP. Appell v/ Gjermund Gorset, leder AUF i Trondheim. Musikk v/ Gaute Skrove.
Kl. 12.00  Katedralskolen – demonstrasjons­tog oppstilles
Kl. 12.15  Musikk ved Strinda Ungdomskorps.
Kl. 13.00  Avmarsj: Katedralskolen – Bispegata – Munkegata – Erling Skakkes gt. – Kjøpmannsgt. – Olav Trygg­va­sons gt. – Nordre gate – Kongens gt. – Tordenskiolds­parken – Schultz gate – Erling Skakkes gt. – Munke­gata – Bispegata – Katedralskolen. Musikk 8 korps.

Kl. 14.00 Folkemøte på Katedralskolens gårdsplass. Hovedtaler Kristin Sæther, LO-sekretær, LO i Norge. Appellanter: Vegard Tillerflaten, leder ungdomsutv. LO i Trond­heim, Ragna Vorkinnslien, 1. kandidat Rødt, Mona Berger, 1. kandidat SV, Rita Ottervik, ordfører og 1. kandidat AP. Ranheim Musikkforening. Sosial­istisk Kor i Trondheim. Dirigent Lena Hanssen. Møte­leder John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim.
Kl. 16.30 Gratis arbeiderfest på Lille London Pub i Carl Johans gt. 10. Fest, musikk og debatt arrangert av Klasse­kam­pen. Åpne dører hele dagen. Arr: LO og Klassekampen Korpsmusikk støttes av Trondheim kommune. Taler og appellanter på folkemøtet vil bli tegnspråktolket.

Hovedparoler og andre paroler


PAROLE FOR DAGEN

For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

Hovedparole 1. mai Trondheim
1. mai Trondheim. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge


HOVEDPAROLERBekjemp antisemittisme og islam-hat
Erna: 106.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt.
Likelønn nå!
2/3 pensjon av lønn fra 62 år
Nei til profitt på velferdstjenester.
Ut av EØS – nei til sosial dumping
Ta arbeidsmiljøloven tilbake
Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå
Fellesskapsløsninger fremfor skattekutt


ANDRE PAROLER

Reverser levealdersjustering, alleårsregel og indeksering
Pensjon fra første krone
Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timers­dagen
Lovfest retten til heltids­stillinger
La skolen bli karakterfri!
Rekommunaliser kollektivtrafikk, renholdsverk, kino og havn
Stopp EUs Jernbanepakke IV
Stopp EUs veipakke
Start omstilling fra olje til grønn industri
Redd byens havn – Ingen bol­iger på Brattøra og Nyhavna
Ja til næring og kultur på Ladejarlen.
La unge asylsøkere bli
Anerkjenn Palestina – opphev okkupasjonen
Ingen utenlandske militærbaser på norsk jord!