Share Button

Til representantskapets medlemmer

Innkalling representantskapsmøte 20.03.18

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

 

TID:        TIRSDAG 20. MARS 2018 KL. 18.30

STED:       MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

 

SAK 1. 1. MAI 2018 – Hovedparoler demonstrasjonstoget

I brev av 21.12.17 fra LO i Trondheim ble fagforeningene bedt om å være aktive med å fremme forslag til paroler til LO i Trondheim innen mandag 26. februar 2018. Forslagene fra fag­for­ening­ene ble lagt til grunn for styrets behandling av 1. mai paroler i styremøtet 27. februar d.å.

 Forslag er innen fristen mottatt fra følgende fagforeninger:

Fagforbundet Trondheim, Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF), Sør Trøndelag HK avd. 1 og Midtnorsk Transportarbeiderforening.

 Styret i LO i Trondheim fremmer innstillingen på grunn­lag av følgende kriterier:

 1. Følge opp seinere års linje om å begrense antall hoved­paroler (NB: Ble ikke fulgt opp i fjor og i forfjor).
 2. Styret innstilling bør ivareta innkomne par­ole­forslag fra fag­foreningene.
 3. Paroler som er frem­met de seinere år, men hvor kravene ikke er gjennomført, bør fremmes.
 4. Foku­set bør legges på store, viktige og samlende saker for fag­bevegelsen.
 5. Konkrete lokale / reg­ionale saker bør prioriteres ut fra at disse er et godt grunnlag for å mobili­sere og samle fagbevegelsen på ved demonstrasjon i Trondheim.

 

Styret i LO i Trondheim innstiller på følgende paroler 1.mai 2018:

PAROLE FOR DAGEN

 1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

 1. Bekjemp antisemittisme og islam-hat
 2. Rød-grønt uten Venstre (NY)
 3. Erna: 111.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt
 4. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år
 5. Nei til profitt på velferdstjenester
 6. Ut av EØS – Nei til sosial dumping
 7. Ta arbeidsmiljøloven tilbake
 8. Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå
 9. Reverser levealdersjustering, alleårsregel og indeksering i folketrygda (NY)

ANDRE PAROLER

 1. Fellesskapsløsninger fremfor skattekutt
 2. Forhandlingsbrudd = streik (NY)
 3. Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen
 4. Forsvar offentlig tjenestepensjon
 5. Lovfest retten til heltidsstillinger
 6. Likelønn nå!
 7. NEI til søndagsåpne butikker (NY)
 8. Rekommunaliser kollektivtrafikk, renholdsverk, kino og havn (NY
 9. Reverser Jernbanereformen
 10. Vi vil ha hav – ikke NAV
 11. Stopp EUs veipakke (NY)
 12. Start omstilling fra olje til grønn industri
 13. Redd byens havn – Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna
 14. La unge asylsøkere bli
 15. Anerkjenn Palestina

Styret i LO i Trondheim gis en fullmakt til å innta krav om tariffoppgjøret ut frå den reelle forhandlings- og streikesituasjonen.

 

Hovedtalere: Jane B. Sæthre, forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund. Appellanter: Ikke avklart pr. dato.

Arrangementer lørdag 28. april og tirsdag 1. mai: Opplysninger om de tradisjonelle 1. mai arrangementene kommer vi tilbake til. Lørdag 28. april blir det et faglig og kulturelt arrangement i lokalene til Fagforbundet Trondheim i Munkegata nr. 17 / 19. Nærmere informasjon om dette sendes ut seinere.

 

SAK 2.        Ingen streik etter mekling i Bane NOR.

 • Eric Berget, leder av Elektropersonalets Forening avd. 66 i Norsk Jernbaneforbund lager et skriv om forhandlingsresultatet som det blir orientert om av en i streikekomiteen.

 

SAK 3.        Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 1. mars d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

 

Med kameratslig hilsen

 

 

——————————–                                                                   —————————

John-Peder Denstad                                                                          Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                                        1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216                                                                                       Tlf. 917 41 820