Share Button

Mo­biliser venner! Møt opp, gå i demon­stra­sjons­toget. Vis at 1.mai – dagen fortsatt er levende og nødvendig!

Program for 1.mai 2016:

Veggavisa nr 6 . 1.mai 2016 VEGGAVISA nr. 6-2016

Oppstilling i demomstrasjonstoget 1.mai 2016 oppstilling DEMONSTRASJONSTOGET

Annonse adressa Annonse Adresseavisa 2016

Program 1.mai 2016

Kl. 08.00 Flaggheising Folkets Hus med fanfare v/ musiker fra Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 08.45 Bekransning Gravminne for Frihetskampens ofre, Dom­kirkegården. Tale v/ Geir Skavern, leder Norges Kommunistiske Parti i Midt-Norge. Musikk v/ Musikkforen­ingen Nidarholm

Kl. 09.30 Bekransning av Sovjetiske krigsgraver, Lademoen kirkegård. Tale v/ Ottar Michelsen, leder i Sør-Trøn­de­lag SV. Musikk v/Strindheim Janitsjar.

Kl. 10.15 Bekransning av Anders Buens Bauta, Lademoen park. Tale v/ Sissel Trønsdal, kommunalråd AP. Appell v/ Marianne Knudsen, AUF. Musikk v/ Strindheim Janitsjar.

Kl. 10.45 Bekransning av K. O. Thornæs Bauta, parken i Nonne­gata. Tale for NKP v/ Janina Hortman, tillitsvalgt for Norsk Jernbaneforbund. Musikk v/ Jernbanens Musikkorps.

Kl. 11.30 Bekransning av Johan Nygaardsvolds statue på Lille­torget. Tale v/ Mathea Pedersen, leder Trondheim AUF. Musikk v/ Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 12.00 Katedralskolen – demonstrasjons­tog oppstilles

Kl. 12.15 Musikk ved Strinda Ungdomskorps.

Kl. 13.00 Avmarsj 1.mai – toget: Katedralskolens gårdsplass – Munkegt. – Erling Skakkes gt. – Kjøpmannsgt. – Olav Tryggva­sons gt. – Munkegt. – torget. Musikk 8 korps.

Kl. 14.00 Folkemøte. Hovedtale v/ Trine Lise Sundnes, for­bundsleder Handel og Kontor i Norge. Appell­anter Rune Aspaas, leder av Trondheim Kai og Losse­for­ening, Karim Essahli, leder internasjonalt utvalg LO i Trondheim. Jernbanens Musik­korps. Sosialistisk Kor i Trondheim. Dirigent Lena Hanssen.

Kl. 13.00 A`la carte meny fra kl. 13.00 til 19.00 i Olavs Pub, Folkets Hus/NOVA. Olavs Pub stenger kl. 20.00

Korpsmusikk 1.mai støttes av Trondheim kommune. Hovedtale og alle appeller på folkemøtet på torget vil bli tegnspråktolket og skrivetolket.

1.mai 2015
Parole for dagen

PAROLE FOR DAGEN 1.mai 2016

 1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge 

HOVEDPAROLER

 1. Erna: 134.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt

 2. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år

 3. Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offent­lige tjenester!

 4. Ut av EØS – nei til sosial dumping

 5. Ta arbeidsmiljøloven tilbake

 6. Støtt havnearbeiderne – flere ut i sympatistreik

ANDRE PAROLER

 1. Solidaritet med euro­pe­isk fagbevegelse – stans kuttpolitikken

 2. Nei til TISA og TTIP

 3. Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timers­dagen

 4. Forsvar offentlig tjeneste­pensjon

 5. Å diskvalifisera røynde lærarar er grunnlovs­stridig og krenkande

 6. Bevar søndag som felles fridag

 7. Lovfest retten til heltids­stillinger

 8. Nei til flyktningebaroner – ja til offentlige mottak

 9. Rekommunaliser kollek­tivtrafikken–nei til anbud

 10. Stopp høyresidas privati­sering av Norge og jernbanen

 11. Start omstilling fra olje til grønn industri

 12. Redd byens havn – Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna

 13. Uber er pirattaxi

 14. La asylbarna bli

 15. Anerkjenn Palestina

 16. Bekjemp antisemittisme og islam-hat

Skal du feire 1.mai i en annen kommune enn Trondheim, så vil du finne oversikt over 1.mai – arrangementene i fylket på distriktkontorets hjemmeside.