Share Button

Hovedparole 1. mai Trondheim

1. mai Trondheim. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge. Hovedparole 1.mai Trondheim