Share Button

Også i år er det et rikholdig program for årets 1.mai-feiring i Trondheim. Hovedtaler på Torvet er Jan Olav Andersen,  leder Forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet.Appellanter: Emilie Leistad Ludvigsen, styremedlem i Trondheim Framlag, Roald Arentz, styremedlem i Midtnorsk Transportarbeiderforening og Saman Al-Dehesi, leder ungdomsutvalget LO i Trondheim. Parole for dagen er «For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge». Du kan lese og laste ned hele programmet, både det som LO i Trondheim arrangerer og det som skjer i regi av andre. 

VEGGAVISA nr. 4-2014

 

PROGRAM FOR 1. MAI 2014

Kl. 08.00 Flaggheising Folkets Hus m/fanfare v/musiker Bispehaugen Ungdomskorps

Kl. 08.45 Bekransning Gravminne for Frihetskampens ofre, Domkirkegården. Tale v/ Audun Blix Nordlid, leder Ungkommunistene i Midt-Norge. Musikk Musikkforeningen Nidarholm

Kl. 09.30 Bekransning av Sovjetiske krigsgraver, Lademoen kirkegård. Tale v/ Audun Lysbakken, stortingsrepresentant og partileder SV. Musikk v/ Jernbanens Musikkorps.

Kl. 10.15 Bekransning av Anders Buens Bauta, Lademoen park. Tale v/ Sissel Trønsdal, kommunalråd. AP. Appell v/ Emil Lynum, leder AUF i Midtbyen. Musikk v/ Jernbanens Musikkorps.

Kl. 10.45 Bekransning av K. O. Thornæs Bauta, parken i Nonne­gt. Tale v/ Arne Margido Bye, nestleder NKP Midt-Norge. Musikk ved Jernbanens Musikkorps.

Kl. 11.30 Bekransning av Johan Nygaardsvolds statue, Lille­torget. Tale v/ Gard Storø, nestleder AUF i Trondheim. Musikk v/ Bispehaugen Ungdomskorps.

Kl. 12.00 Samling på Katedralskolens gårdsplass før avgang demonstrasjonstog.

Kl. 12.15 Musikk ved Byåsen Musikkorps.

Kl. 13.00 Demonstrasjonstog: Katedralskolen – Munkegt. – Erling Skakkes gt. – Kjøpmannsgt. – Olav Tryggvasons gt. – Munkegt. – torget. Musikk 9 korps.

Kl. 14.00 Folkemøte torget. Tale v/ Jan Olav Andersen, leder Forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet.Appellanter: Emilie Leistad Ludvigsen, styremedlem i Trondheim Framlag, Roald Arentz, styremedlem i Midtnorsk Transportarbeiderforening og Saman Al-Dehesi, leder ungdomsutvalget LO i Trondheim. Ranheim Musikkforening. Sosialistisk Kor i Trond­heim. Dirigent Anne Sørtømme.

Kl. 15.30 Utekonsert Lilletorget v/ Folkets Hus. DJ Chizzy, Lionhorse, Jon Salthe Prosjekt og Klùt. 1. mai inn­samlingsaksjon ”Folk for­andrer verden, demokrati og organisasjonsfrihet” i regi av Norsk Folkehjelp og fag- og arbeiderbevegelsen. Appeller v/ Hadia Tajik, stortingsrepresentant AP, Snorre Valen, stor­tingsrepresentant SV, SU, RU og Julie Hole, leder Trondheim AUF. Fri inngang. Arr. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Nidaros m/ samarbeidspartnere.

Korpsmusikk støttes av Trondheim kommune.

 

VEGGAVISA nr. 4-2014

PAROLE FOR DAGEN

1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

2. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år

3. Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offentlige tjenester!

4. Ut av EØS – nei til sosial dumping

5. Vi krever likelønn og likepensjon

ANDRE PAROLER

6. Solidaritet med europeisk fagbevegelse – stans kuttpolitikken

7. Forsvar abortloven – nei til reservasjonsretten

8. Lovfest retten til hel stilling

9. 6-timersdag med full lønnskompensasjon

10. Tariffest pensjons- og uføreordninger

11. Vern om lærernes forhandlingsrett

12. Ja til søndagsfri – styrk AMLs vern for butikkansatte

13. Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

14. Jernbaneverket + NSB = sant

15. Veto mot jernbanedirektivet – nei til anbud

16. Trygg transport i Norge – nei til kabotasje

17. Stopp innføringen av EUs tredje postdirektiv

18. Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna

19. La asylbarna bli

20. Boikott Israel – Bryt med Histadrut

 

ANDRE ARRANGEMENTER

FOLKETS HUS / NOVA LILLETORGET

Kl. 08.00 Frokost i Olavs Pub kl. 08.00–11.00. Lag og foreninger bestiller for egen regning på bookingkontoret (73-806306 / 04). Frokostbuffet kr. 135.- 

FOLKETS HUS, TRONDHEIM

Kl. 08.00 Åpent mellom LO-arr. «Rød Kafé” 6. etasje hos NKP». Frokost, kaffe/te og sosialt samvær. Alle er hjertelig velkommen! Arr: NKP Midt-Norge.

HEIMDAL, BREIDABLIKK SKOLE

Kl. 08.00 Tale v/ Jan Åge Gundersen, nestleder Trondheim AP. Appell v/ Lars Johan Vitsø, styremedlem AUF Trondheim. Arr. Kolstad Arbeiderlag og Heimdal Arbeiderlag.

SJETNE

Kl. 08.30 Sjetne Skole. Flaggheising, tog. Appell v/ Ina Fjærli-Wenhaug, styremedl. AUF i Tr.heim

Kl. 09.00 Sjetne Grendahus. Frokost og tale v/ Rita Ottervik, ordfører AP. Sjetne skolekorps spiller. Arr: Sjetne arbeiderlag.

BYÅSEN

Kl. 08.30 Folkets Hus, Ugla. Frokost. Tale v/ Geir Waage, kommunalråd AP og Karl Erik Schjøtt Pedersen, fhv statsråd. Appell v/Mats Monsen, leder av AUF Sør-Trøndelag. Arr: Byåsen arbeiderlag

OLAVS PUB OG SPISERI, FOLKETS HUS / NOVA LILLETORGET

Kl. 09.00 1. maifrokost kl. 09.00 – 12.00 i Olavs Pub for medlemmer av Trondhjem Kjemiske Industriarbeiderforening og tidligere medlemmer av Lilleby Kjemiske Fagforening. Arr: Trondhjem Kjemiske Industriarbeiderforening

SOMMERVEITA NR. 4-6

Kl. 10.00 1. maifrokost kl. 10.00 – 12.00 i Sommerveita nr. 4-6, 4. etasje, over Utdanningsforbundet. Appell v/ Jan Olav Andersen, leder Forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet. Voksne kr. 50,- / Familie 100,- / Studenter/dårlig bemidlede 30,-. Arr: Trondheim Nei til EU

OLAVS PUB OG SPISERI, FOLKETS HUS / NOVA LILLETORGET

Kl. 11.00 Olavs Pub er åpen med redusert middagsmeny. Kjøkkenet stenger kl. 18.00.

BAKKE GÅRD

Kl. 10.00 Grafisk har 1. mai frokost på Bakke Gård. Arr: Fellesforbundet avd. 857, Grafisk Fagforening Midt-Norge.

SELSBAKK / ROMOLSLIA

Kl. 10.00 Tog fra Romolslia til Selsbakk folkets hus.

Kl. 10.30 Tale v/ Hanne Moe Bjørnbet, leder Trondheim AP. Appell v/ Christian Pettersen, styremedlem AUF i Trondheim. Arr: Selsbakk / Romolslia arbeiderlag.

RANHEIM

Kl. 08.00 Morgenmusikk

Kl. 10.00 Flaggheising

Kl. 10.15 Demonstrasjonstog

Kl. 11.00 Folkets Hus. Tale v/ Jo Stein Moen, bystyrerepresentant AP. Appell v/ Kari Postmyr Jystad, nestleder Ranheim AUF. Arr: Ranheim Arbeidersamfunn og Ranheim AUF

ILA MENIGHETSHUS

Kl. 10.00 Stor frokostservering. Musikk v/ Nidaros Brassband. Allsang. Tale v/ Hadia Tajik, stortingsrepresentant AP. Sang og musikk v/ Dype Spor. Arr: Ila Velforening

BYNESET

Kl. 09.00 Rye kapell. Tale v/ Renee Rasmussen, LOs ledelse

Kl. 10.00 Rye Samfunnshus. Tale v/ Julie Hole, styremedlem Trondheim AP. Appell v/ Tilde Thorvik, styremedlem AUF Trondheim

NIDAROS PILEGRIMSGÅRD

Kl. 10.00 1. mai-frokost for medlemmer og sympatisører. Sang ved Sosialistisk kor. Frokost og kulturelle innslag. Appell v/ Audun Lysbakken, leder av SV. Arr: Trondheim SV

SORGENFRI

Kl. 10.30 Kantina. Frokost for Fagforbundets medlemmer i Trond­heim og omegn m/familie / venner. Allsang. Appell v/ Susanne Wold, ungdomstillitsvalgt Fagforbundet Ingeniørvesenets Arbeiderforening avd. 008. Buss til byen kl. 12.15. Retur etter torgarr. Arr: Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening.

VÅR FRUE KIRKE

Kl. 11.00 1. mai-gudstjeneste i Vår Frue kirke v/kapellan Lars Sperre.Tale v/Hadia Tajik, stor­tings­representant AP og Mathea Pedersen, styremedl. AUF i Trondheim. Skuespiller Ragnhild Sølvberg. Kvinnekoret Sonare

PRINSENSGATE 14

Kl. 15.00 Rød 1. mai. Samling etter toget i Prinsensgt. 14. Appeller, kaffe og pølser. Arr: Rødt Trondheim

 

LO i Trondheim