Share Button

Vedtak fra Trondheimskonferansen:

Trondheimskonferansen 2015 – Hoveduttalelse

Trondheimskonferansen 2015 – Hoveduttalelse – nynorsk

Nei til forslaget til ny postlov og innføring av EUs tredje postdirektiv 

Israel bryter folkeretten. Den norske regjering må ta ansvar – Trondheimskonferansen 2015

Felles kamp mot å gjøre søndag til vanlig arbeidsdag – Trondheimskonferansen 2015

Støtt havnearbeiderne i kamp – Trondheimskonferansen 2015

Lykke til Syriza – Trondheimskonferansen 2015

Kapitalens forsøk på ran av kysten skal stoppes – Trondheimskonferansen 2015

Cuba – Nobels fredspris – Trondheimskonferansen 2015

 


Program Trondheimskonferansen 2015

Idar Helles innledning: Trondheimskonferanseinnledning 2015 Idar Helle

Innledning fra Erling Holmøy i SSB Erling Holmøy LO-konferanse Trondhjem 31.01.2015

Innledning av Ole Roger Berg: Ole Roger Berg 6 timersdag i bytte mot toskiftordnng

Innledning av Kåre Pedersen Tine Midt-Norge Kåre Pedersen 6-timersdagen Trondheimskonferansen 2015 (1)

Mona Bjørns innledning: Trhkonf2015 pensjon monabjorn_LOiTrh010215


 Innledninger fra formiddagsseminarene:

Fagbevegelsen og EØS

Roar Eilertsens innledning: Norsk arbeidsliv ti år etter østutvidelsen10.01.15

Helene Banks innledning: 150130 TTIP NTEU Trhkonf

Bjørn Steffensens innledning: PresentasjonRogerTrondheimskonferansen2015

Roy Pedersens innledning: Får vi solgt varene våre uten EØS 2015 01 30 (2)