Share Button

Vedtak fattet under Trondheimskonferansen

Bokmål  Trondheimsresolusjonen 2017

Nynorsk Trondheimsresolusjonen omsett 2017

Bane Nor

EØS-avtalen – En trussel mot velferdsstaten

Forby profitt på velferd

Integreringsarbeid – internasjonal flyktningesituasjon

Israel – Palestina – Norge

LOs solidaritet på prøve!

Språkleg jamstilling

Sykehus er ikke butikk – fjern helseforetaksmodellen!

Trondheimskonferansen krever en nasjonal handlingsplan mot fattigdom

Vest-Sahara

Norsk lønn og arbeidsvilkår skal avgjøres i Norge!

Vi støtter dialogen for å løse Venezuelas problemer. doc

 

—————————————————————————————————————————

Redaksjonskomiteens innstilling: 

Andre forslag: A-forslag – redaksjonskomiteens innstilling – Trondheimskonferansen 2017 (3)

Forslag hoveduttalelsen: Forslag H – redkom (4)

Innkomne forslag til hoveduttalelsen Innkomne forslag til redaksjonskomiteen innen fristen lø rdag 28.01.17 kl. 17.30 (1)

Innkomne forslag:  Innkomne forslag til redaksjonskomiteen innen fristen lørdag 28.01.17 kl. 17.30

—————————————————————————————————————————

Innledninger og Powerpoint

John Peder Denstad åpningsinnledning Trondheimskonferansen 2017 – åpningstale (2) – John-Peder Denstad

Lars Johnsens powerpoint fra formøtet om EU og EØS  

Siv-Lena Mjønes fra formøtet om EU og EØS. Masteroppgave i sosiologi, med fokus på Fellesforbundet og bemanningsbransjen.  

Boye Ullmanns innledning; en ny kurs for framtida. 

Ebba Wergelands innlegg; Jobb mindre 

Hadia Tajiks innlegg; En ny kurs for framtida 

Lars Johnsens innlegg; Fagbevegelsen som kamporganisasjon 

John Dunns innlegg; Trade unions andworking class stuggle 

Eystein Garberg og Svein Åge Samuelsens innledning 

Jane B Sætres innledning: Jernbanehærverket 

Kjersti Barsoks innledning 

Jørn Eggum måtte melde som innleder og Steinar Krogstad steppet inn i stedet: 

Steinar Krogstads innledning:

Steinar Krogstads powerpoint: 

_______________________________________________________________________

Program for utskrift: trondheimskonferansen-2017

Bedrifter i Trondheim med tariffavtaler pr. 01-17

Forretningsorden – Trondheimskonferansen 2017 – LO i Trondheim (1)

Trondheimskonferansen 2017 – Forslag til hoveduttalelse fra styret i LO i Trondheim 10.01.17 (1)

————————————————————————————————————————-

TRONDHEIMSKONFERANSEN

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 27. – 29. januar 2017

NOVA Hotell Kurs og Konferanse – Folkets Hus

Påmeldingsfrist: Fredag 6. januar 2017 til  

http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/   

Klikk dere inn på lenka over og legg inn opplysninger om deltakere.

Program for konferansen og seminarene med informasjon om / lenker til påmelding finnes også på vår hjemmeside http://www.loitrondheim.no

Vær vennlig å videresende invitasjonen til fagforeninger / klubber.

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad                              Svein Åge Samuelsen
leder av LO i Trondheim                         1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216                                       Tlf. 917 41 820

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14
e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: http://www.loitrondheim.no /

Deltakeravgift Trondheimskonferansen 2017:

Kr. 2.200,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Deltakeravgiften dekker blant annet konferansepakke for fredag, lørdag og søndag som inkluderer tre kaffepauser pr. dag, hvorav en med kake og en med frukt, samt to-retters lunsj med kaffe/te.

Konferansested: Best Western NOVA Hotell Kurs og konferanse (Folkets Hus), Liv Ullmannsalen, 1. etasje – Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget i sentrum av Trondheim. NB: Maks. antall deltakere er 550 stk.

”Åpen fagligpolitisk time”: Saker som ønskes tatt opp, må meldes inn senest mandag 9. januar 2017 til post@loitrondheim.no Maks. lengde på innleggene er 5 min. Ved mange saker, kan tida avkortes. Ønsker om fagligpoli­tiske innlegg har hovedprioritet.

Stands: Behov for standsplass i 1. etasje i vrimlearealet ved den tidligere kinoinngangen ved Lilletorget meldes tilbake innen mandag 9. januar 2017 til post@loitrondheim.no. Maks antall plasser er 15 stk. Fag- og arbeiderbevegelsens organisasjoner og solidaritetsorganisasjoner prioriteres.

Alternativ mat: Deltakere som eventuelt har matallergier, om de er vegetarianere eller veganer, har cøliaki etc. bes om å melde tilbake til post@loitrondheim.no .

TRONDHEIMSKONFERANSEN

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 27. – 29. januar 2017

NOVA Hotell Kurs og Konferanse – Folkets Hus

 

Program

Fredag 27. januar

Kl. 15.30       Innsjekking / registrering

Kl. 17.30       Kulturinnslag v/ …………..

Kl. 17.55       Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

Kl. 18.10       Konstituering v/ Heidi Larsen, Svein Å. Samuelsen, 1. nestleder / sekretær i LO i Trond­heim og John-P. Denstad, leder LO i Trondheim.

Kl. 18.20       Innledning

FAGBEVEGELSEN SOM KAMPORGANISASJON.

 • Transportarbeiderforbundets erfaringer med å bruke faglige kampmidler, herunder havnearbeidernes arbeidskamper?
 • Fra legalisme til mer aksjon. Hva begrenser fagbevegelsen fra å bruke faglige kampmidler, og hva bør gjøres for å oppheve disse begrensningene?
 • Hvordan utvikle fagorganisasjonenes solidarisk evne og vilje til i større grad å bruke kampmidler som streik, sympatistreik, boikott, blokade, gå sakte-aksjoner, obstruksjon og fanemarkeringer for å opprette og opprettholde tariff-avtalte lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon?
 • Grunnorganisasjonens betydning for å styrke kampviljen i fagbevegelsen – krav foran LO-kongressen 2017?
Innleder: – Lars Johnsen Forbunds­leder i Norsk Transport­arbeiderforbund

 

Kl. 18.50       Innledning

TRADE UNIONS AND WORKING CLASS STRUGGLE.

 • Experiences and lessons for trade unions of «The Great Strike» as National Union of Mineworkers conducted in 1984-1985.
 • Efforts to get justice and truth for the miners and their communities – Orgreave Truth and Justice Campaign (OTJC).
Innleder: – John Dunn 

 

Ex gruve­arbeider organisert i National Union og Mineworkers (NUM)

 

Kl. 19.20       Pause med kaffe og kake i 1. etasje

Kl. 19.35       Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum

Kl. 20.45       Avslutning

Kl. 21.00       Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets hus – Avsluttes kl. 01.00

 

Lørdag 28. januar

Kl. 09.00       Allsang i plenumssal v/ forsanger Tore Strøm

Kl. 09.10       Orientering fra redaksjonskomiteen. Gjennomgang av forslagsfrister og redaksjonskomiteens arbeid v/ leder av redaksjonskomiteen

Kl. 09.20       Innledning

EN NY KURS FOR FRAMTIDA – LO-KONGRESSEN OG STORTINGSVALGET 2017.

Arbeidslivet og EØS

 • Hvordan sikre ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivn­ing, og hindre begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdann­else?
 • Hva bør konkret gjøres for å styrke arbeidervernet og arbeidslivspolitikken til fordel for arbeidsfolk?
Innleder: – Boye Ullmann 

 

Faglig leder i Nei til EU / organisasjons­arbeider i Fellesforbundet avd. 605 Rørleggernes Fagforening

 

Kl. 09.35       Innledning

EN NY KURS FOR FRAMTIDA – LO-KONGRESSEN OG STORTINGSVALGET 2017.

Jernbane – privatisering.

 • Konsekvenser for arbeidervernet, sikkerhet, lønns- og arbeidsvilkår og pensjon av regjeringens jernbanereform – konkrete krav til reversering?
Innleder: Jane B. Sæthre Fungerende forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund

 

Kl. 09.50       Kaffepause med frukt i 1. etasje

Kl. 10.10       Innledning

EN NY KURS FOR FRAMTIDA – LO-KONGRESSEN OG STORTINGSVALGET 2017.

Pensjon.

 • Hvordan skape rettferdige pensjonsordninger og forsvare offentlig pensjon?
Innleder: Svein Åge Samuelsen, 

 

1. nestleder LO i Trondheim / leder av Rettferdig pensjon – gjenreis AFP

 

Kl. 10.40       ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritetsarbeid og aktuelle lokale kamper.

Innlegg v/ ………., ………….   Tema: …………………..
Innlegg v/ ………., ………….   Tema: …………………..
Innlegg v/ ………., ………….   Tema: …………………..

 

Kl. 11.40       Kaffepause i 1. etasje

Kl. 11.55       Innledning

VI MÅ SLETT IKKE ARBEIDE MER OG LENGER – ROBOTENE KOMMER OG UNGDOMMEN GÅR ARBEIDSLØS.

 • Angrepene på lovfestet normalarbeidsdag – tilbake til individuelle avtaler, som
  før 1916.
 • Arbeidslinja – straffer alle som ikke er i lønnsarbeid, uansett hva grunnen er.
  Det skal lønne seg å arbeide, det skal straffe seg å være arbeidsløs.
 • Pensjonsreformen for friske, høytlønte menn.
Innleder: – Ebba Wergeland Spesialist i arbeidsmedisin

 

Kl. 12.25       Lunsj – i Olavs Pub og Spiseri i 1. etasje og i 4. etg. NOVA

Kl. 13.25       Innledning

EN NY KURS FOR FRAMTIDA – LO-KONGRESSEN OG STORTINGSVALGET 2017.

 • Strategi og taktikk for å mobilisere fagorganisasjonen til innsats for å gjenvinne venstresidas politiske makt – hva bør vi gjøre fram mot LO-kongressen 2017 og Stortingsvalget 2017?
 • Hvilken politikk skal vinne stortingsvalget i 2017?
 • Kommentarer til konkrete krav om arbeidsliv, arbeidervern, jernbane – privatisering og pensjon.
Innleder: – Gerd Kristiansen LO leder 

Landsorganisasjonen i Norge

 

Kl. 13.55       Innledning

EN NY KURS FOR FRAMTIDA – LO-KONGRESSEN OG STORTINGSVALGET 2017.

 • Strategi og taktikk for å mobilisere fagorganisasjonen til innsats for å gjenvinne venstresidas politiske makt – hva bør vi gjøre fram mot LO-kongressen 2017 og Stortingsvalget 2017?
 • Hvilken politikk skal vinne stortingsvalget i 2017?
 • Kommentarer til konkrete krav om arbeidsliv, arbeidervern, jernbane – privatisering og pensjon.
Innleder: – Hadia Tajik Nestleder Arbeiderpartiet

 

Kl. 14.45       Debatt i plenum: Tema: En ny kurs for framtida – LO-kongressen og Stortingsvalget 2017.

Kl. 15.45       Kaffepause i 1. etasje

Kl. 16.00       Debatt i plenum: Tema: En ny kurs for framtida – LO-kongressen og Stortingsvalget 2017.

Kl. 17.30       Avslutning

Kl. 20.30       Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets Hus – sang / allsang til levende musikk v/ Eilert Ottem kl. 21.00. Avsluttes kl. 01.00

 

Søndag 29. januar

Kl. 09.00       Allsang i plenumssal v/ forsanger Tore Strøm

Kl. 09.05       Orientering fra redaksjonskomiteen. Gjennomgang av forslagene og redaksjonskomiteens arbeid v/ leder av redaksjonskomiteen

Kl. 09.15       Innledning

HVORDAN SKAL LANDET BYGGES VIDERE – OG HVEM SKAL GJØRE DET?

 • Arbeid og miljø. Hvilke muligheter finnes for å skape full sysselsett­ing som forener målene om arbeid til alle og arbeidsplasser som ikke bidrar til negative klimaendringer?
 • Hva innebærer omstilling fra olje til grønn industri, og hvilken betydning har ansatte i leverandørindustrien i denne omstillingen?
 • Hvordan føre en progressiv nasjonal industripolitikk som sikrer kompetanse og ordnede arbeidsforhold i bedriftene?
Innleder: – Kjersti Barsok 1. nestleder i NTL

 

Kl. 09.45       Innledning

HVORDAN SKAL LANDET BYGGES VIDERE – OG HVEM SKAL GJØRE DET?

 • Arbeid og miljø. Hvilke muligheter finnes for å skape full sysselsett­ing som forener målene om arbeid til alle og arbeidsplasser som ikke bidrar til negative klimaendringer?
 • Hva innebærer omstilling fra olje til grønn industri, og hvilken betydning har ansatte i leverandørindustrien i denne omstillingen?
 • Hvordan føre en progressiv nasjonal industripolitikk som sikrer kompetanse og ordnede arbeidsforhold i bedriftene?
Innleder: – Jørn-Henning Eggum Forbundsleder i Fellesforbundet

 

Kl. 10.15       Kaffepause med kake og frukt i 1. etasje

Kl. 10.35       Debatt i plenum: Tema: Hvordan skal landet bygges videre – og hvem skal gjøre det?

Kl. 12.00       Lunsj – i Olavs Pub og Spiseri i 1. etasje og i 4. etg. NOVA

Kl. 12.45       Vedtak i plenum: Tema: Hoveduttalelse og uttalelser fra konferansen

Kl. 14.00       Avslutning: John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim.

Allsang: Internasjonalen

 

Konferansested

NOVA Hotell Kurs og konferanse (Folkets Hus), Liv Ullmannsalen, 1. etasje – Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget i sentrum av Trondheim. NB: Maks. antall deltakere er 550 stk.

 

Priser

Deltakeravgift: Konferansepakke for fredag, lørdag og søndag inkluderer deltaker­avgift, fire kaffepauser hvorav to med kake og en med frukt, samt to-retters lunsj med kaffe/te begge dager.

Kr. 2.200,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

 

Påmelding

Påmeldingsfrist: Fredag 6. januar 2017 på

http://loit.samdahls.no/trondheimskonferansen/   

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Overnattingsalternativer

Overnatting må bestilles av den enkelte deltaker direkte til hotell, se over­sikt under over ulike alternativer som ligger i kort avstand fra konferan­se­stedet:

Best Western NOVA Hotell, Cicignons plass – Tlf. 73 – 80 63 00 – telefax 73 – 80 63 01 – booking@nova-trondheim.no / www.nova-trondheim.no

Følgende konferansetilbud gis på overnatting på NOVA Hotell Kurs og Konferanse:

Standard enkle rom med frokostbuffet: kr. 845,- pr. døgn

Standard doble rom med frokostbuffet: kr.1045,- pr. døgn

NB! Ved bestilling på NOVA Hotell må det henvises til at overnattingen er knytta til konferansen “Trondheimskonferansen – Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” for å få overnevnte priser.

Olavs Pub ønsker som vanlig å framstå som et naturlig samlingspunkt mht. middags­tilbud på fredag og lørdag – Rabatt-kuponger blir utdelt ved innsjekk til konferansen.

Comfort Hotel Trondheim, Krambugata nr. 3 – Telefon: +47 73 58 88 88 – Faks: +47 73 58 88 81 – e-post: co.trondheim@choice.no – web: www.choice.no

Radisson SAS Royal Garden Hotell – Kjøpmannsgt. 73 – Tlf. 73 – 80 30 00 – Telefaks 73 – 80 30 50 – e-post: sales.trondheim@radissonsas.com

Comfort Hotell Lipp AS -Thomas Angellsgt. 12B -Tlf. 73-870800/Telefax 73-870801

Scandic Nidelven Hotel – Havnegt. 1 – Tlf. 73 – 56 80 00 – Telefaks 73 – 56 80 01 – e-post: nidelven@scandichotels.com

 

Arrangør:           LO i Trondheim

                           Folkets Hus

                           Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM

Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14

e-post: post@loitrondheim.no

hjemmeside: http://www.loitrondheim.no

————————————————————————————————————————–

KONFERANSER / SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON­FER­ANSEN 2017

 

FORMØTE TRONDHEIMSKONFERANSEN

Fredag 27. januar 2017.

Arr: LO i Trondheim, LO i Oslo og Faglig utvalg Nei til EU og Sør -Trøndelag Nei til EU

I forkant av Trondheimskonferansen 2017 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU i samarbeid med LO i Oslo og LO i Trondheim til faglig formøte.

Fredag 27. januar 2016, kl. 10.30 – 15.30

NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4. etasje, rom Europa.

Program

Kl. 10.30 -10.40

Velkommen og innledning ved Boye Ullmann, leder Faglig utvalg Nei til EU.

Kl. 10.40 – 12.15

EØS på LO-kongressen

Innledninger v/forbundsledere i de fire forbundene som har vedtak på at Norge må ut av EØS: Jan Olav Andersen, EL&IT og Mimmi Kvisvik, FO og Rolf Ringdal, Lokomotivmannsforbundet. Lars Johnsen, Transportarbeiderforbundet.

Spørsmål og debatt.

Kl. 12.15-13.00

Lunsj

Kl. 13.00 – 13.45

Masteroppgave, Den nye bemanningsindustrien; En studie av Fellesforbundet og entreprenørenes bruk av kollektiv innleid østeuropeisk arbeidskraft fra bemanningsbyråer i byggebransjen v/ Siv-Lena Mjønes.

Spørsmål og debatt.

Kl. 13.45 – 15.15

EU og Storbritannia etter Brexit. Hva velger britene? EFTA, EØS eller en annen løsning – hva betyr dette for Norge og for vårt samarbeid med Storbritannia?

Innledninger v/Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU. Kelvin Hopkins, Labour, er forespurt. Inkludert pause, spørsmål, debatt.

Kl. 15.15 – 15.30

Oppsummering og avslutning v/Boye Ullmann, leder Faglig utvalg Nei til EU.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Påmelding innen fredag 20. januar 2017 til http://loit.samdahls.no/euseminar/

 

For nærmere informasjon:

Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

Lill Sæther, tlf. 958 15 591

—————————————————————————————————————————

I forkant av Trondheimskonferansen 2017 arrangerer internasjonalt utvalg i LO i Trondheim seminar

Tid: Fredag 27. januar 2017, kl. 11.00 – 14.00

Sted: NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4. etasje

 

Tema 1: Krigen i Syria må stoppes. LO i Trondheim sendte i juni 2016 brev til Erna Solberg der vi ber henne revidere bestemmelsen om å sende norske soldater til Syria. Hvorfor gjorde vi det?

 

Innleder: Innledning v/Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim og en ekstern innleder (Stein Guldbrandsen, Fagforbundet skal forespørres).

Tema 2: LO i Trondheim tar i mot en delegasjon fra Landsorganisasjonen i Venezuela. Delegasjon vil gjøre opp status for situasjon for fagbevegelsen og befolkningen i Venezuela for øvrig.

 

Innledere: Leder for delegasjonen
Enkel servering i pause.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte!

Påmelding innen fredag 20. januar 2017 til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon, kontakt Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim, tlf. 938 83 328

—————————————————————————————————————————

UNGDOMSKONFERANSE

Fredag 27. januar 2017.

Arr: Ungdomsutvalget i LO i Trondheim.

I forkant av Trondheimskonferansen 2017 inviterer ungdomsutvalget i LO i Trondheim til konferanse

Fredag 27. januar 2017, kl. 12.00 – 15.00

NOVA hotell, kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., Trondheim

Linn Herning og Anne Siri Koksrud Bekkelund innleder om temaet privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Er dette en nødvendig endring, eller et sugerør inn i fellesskapets lommer? Innledningene blir etterfulgt av paneldebatt. 

Program:
12.00: Hei og velkommen v/ Thomas Bakken (LO Ungdom Trondheim)
12.10: Innledning v/Linn Herning (For Velferdsstaten)
Pause
13.00: Innledning v/Anne Siri Koksrud Bekkelund (civita)
Bespisning
14.00: Paneldebatt
15.00: Ferdig

Linn Herning er kvinnen bak boken «Velferdsprofitørene» og nestleder i For velferdsstaten. Anne Siri Koksrud Bekkelund er politisk økonom i Civita og tidligere byrådssekretær i byrådsavdeling for kultur og næring (V) i Oslo.

Innledningene blir etterfulgt av paneldebatt med representanter fra:
Rød Ungdom – Linn-Elise Mehlen (leder i RU)
AUF – Mani Hussaini (leder i AUF)
Senterungdommen – Ada Johanna Arnstad (Leder i Senterungdommen)
Unge Høyre – Sindre Nilsskog (Bystyremedlem i Trondheim Kommune)
Unge Venstre –
KrFU –

For mer informasjon, kontakt leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim, Thomas Bakken, tlf. 936 94 159 eller: https://www.facebook.com/events/986235118151702/

Påmelding innen fredag 25. januar 2017 til thomas.bakken@live.no 

«Privatisering og konkurranseutsetting. Nødvendig endring, eller sugerør i fellesskapets lommer?»

–       Innledning om privatisering av velferdstjenester, etterfulgt av paneldebatt.

For mer informasjon, kontakt leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim, Thomas Bakken, tlf. 936 94 159 eller: https://www.facebook.com/events/986235118151702/

Påmelding innen fredag 20. januar 2017 til thomas.bakken@live.no