Cuba : ikke et skritt tilbake, kamerater

The following is an excerpt.

LOs lokalorganisasjoner på Helgeland og Trondheim har hatt hatt samarbeid med fagbevegelsen i Sancti Spiritus. Samarbeidet dreide seg om delegasjonsbesøk til Cuba og gjenvisitt fra sentrale og lokale CTC-representanter i Sancti Spiritus. Fagbevegelsen på Helgeland samla inn mye utstyr (kontorutstyr, PC’er og sykehusutstyr) etter ønske fra cubanerne.
Dette resulterte i en delegasjonsreise i 2009 til Sancti Spiritus, med to representanter fra LO i Trondheim og to fra LO i Rana og Omegn. Planlegging og gjennomføring av turen skjedde i nært samarbeid med LO’s internasjonale avdeling v/Christine Parker og Terje Kalheim, og inneholdt et omfattende program for bedriftsbesøk og erfaringsutveksling med ledere og tillitsvalgte. Det ble laga en fyldig «Rapport fra faglig reise til Cuba 25.september – 5.oktober 2009».

Frokostmøte 3. mars

The following is an excerpt.

Spesialrådgiver i LO Ståle Dokken vil innlede om fagorganisering, med hovedvekt på utfordringer og muligheter innen servicesektoren. I tillegg vil det bli orientert om LOs samarbeidsavtale med hopplandslaget, og om World Cup i Granåsen 15. – 16. mars.

Innkomne forslag til 1.mai – paroler

The following is an excerpt.

Fem fagforeninger tilskuttet LO i Trondheim har til sammen sendt inn 14 forslag til 1.mai – paroler. 
Disse foreningene er Sør -Trøndelag Handel og Kontor avdeling 1 har sendt inn tre forslag, FO Sør – Trøndelag har sendt inn fem forslag, Fagforbundet Buss – og Sporveisarbeidernes Forening har sendt inn fire forslag, Fagforbundet Trondheim har sendt inn ett forslag, Skolenes Landsforbund forening Trondheim har sendt inn ett forslag.  

Representantskapsmøte – oppfølging av Trondheimsmanifestet 2015

The following is an excerpt.

Representantskapsmøte 28.februar med tema: Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi? Samt mobilisering til markering foran Stortinget mandag 20.mars mot Høyre / Frp -regjeringas undergraving av faglige rettigheter.