IA – avtalen og sykelønnsordningen

The following is an excerpt.

Fellesforbundet avd. 12 og LO i Trondheim inviterer til halvdagskonferanse

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 12.30 – 16.30
Folkets hus Trondheim, sal Andromeda i 4. etasje

Fokus på IA-avtalen og sykelønnsordningen.

Temaer:
1) Reforhandling av Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Betydningen av IA-avtalen som grunnlag for erfaringsutveksling innen og mellom bransjer og mobilisering i bedrifter for å kartlegge og forebygge uønsket arbeidsmiljø
2) Helsefremmende arbeidsplasser i industrien. Erfaringer med å jobbe systematisk for å forebygge sykdom og skader i industrien.
3) Hyllest til sykelønnsordningen. Bakgrunn og begrunnelse for den 40-årige tillitsbaserte og sosialt rettferdig ordningen og utfordringer som den møter.
4) HMS og kvinnearbeidsplasser i offentlig sektor. Hva innebærer forventninger fra ledelse og pasienters pårørende på ansattes arbeidsmiljø, og hvordan få i gang partssamarbeid for å fokusere på løsninger.
5) HMS i offentlig sektor må på samme måte som i industri og offshore, innrettes mot arbeidets egenart. Hva innebærer dette?

LO UNG I TRONDHEIM INVITERER TIL ORGANISERT BOWLING

The following is an excerpt.

Tirsdag 25.09.18 kl 1800 på Centrum Bowling i Trondheim sentrum inviterer LO
Ung i Trondheim til vårt arrangement.
Vi vil fra kl 1800 holde en liten innledning om hva vi i LO Ung Trondheim jobber
med og hvem vi er. Så byr vi på en runde bowling etter dette.
Dette er en fin mulighet til sosialt samvær, lære mer om LO og bygge forbindelser
mellom ungdom som er enten elev, student eller i arbeidslivet

Hovedtariffoppgjøret 2018. Krav, gjennomføring, resultat, evaluering, oppfølging

The following is an excerpt.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE
Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant-skapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 2. OKTOBER 2018 KL. 18.30
STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS
Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1. Hovedtariffoppgjøret 2018. Krav, gjennomføring, resultat, evaluering, oppfølging.

Hurra for sykelønnsordningen! av John – Peder Denstad

The following is an excerpt.

Vi skal være stolte over at vi i 40 år har greid å håndtere en sosialt rettferdig og tillitsbasert sykelønnsordning som gir økonomisk trygghet under sykdom. Nå gjelder det å repetere selve begrunnelsen fra 1978. LO-kongressen i 2017 vedtok å «Jobbe for å styrke universelle, ikke-behovsprøvde ordninger som bærebjelker i den norske velferdsstaten.» og «Vil opprettholde full lønn under sykdom.» Fagbevegelsen og LO må alltid holde kruttet tørt i forsvaret av denne sosialt rettferdige ordningen, under mottoet gjør din plikt – krev din rett.

Støtt de ansatte ved Elvebakken barnehage

The following is an excerpt.

LO i Trondheim støtter de fagorganiserte i Fagforbundet i sin rettferdige kamp om å reforhandle og videreføre tariffavtalen ved Elvebakken Barnehage AS. Det er en selvfølge at de ansatte skal ha en tariffavtale og spesielt da bedriften mottar økonomiske tilskudd fra det offentlige.
De streikende har vår fulle støtte og LO i Trondheim vil aktivt delta i kampen for å beholde tariffavtalen og et anstendig arbeidsliv. Vi oppfordrer til å stille opp som streikevakter i solidaritet med de streikende.

Arbeiderfestival i Hommelvik

The following is an excerpt.

Arbeiderfestival i Hommelvik 27. april til 1. mai 2018 – Inn i din tid
Det foregår mye spennende i Hommelvik i forbindelse med 1.mai. Ta en titt på programmet, ta med deg noen venner og ta en tur. 🙂