Arbeiderfestivalen i Hommelvik og 1.mai

The following is an excerpt.

Arbeiderfestivalen i Hommelvik har valgt parolen «Inn i din tid», og har som formål å synliggjøre arbeiderbevegelsens historie og kultur med utgangspunkt i lokal historie og kultur. Det er et rikholdig program, og du kan laste ned programmet og henge opp på oppslagstavla på jobb. Og du kan dele til Facebook eller Twitter.

Cuba : ikke et skritt tilbake, kamerater

The following is an excerpt.

LOs lokalorganisasjoner på Helgeland og Trondheim har hatt hatt samarbeid med fagbevegelsen i Sancti Spiritus. Samarbeidet dreide seg om delegasjonsbesøk til Cuba og gjenvisitt fra sentrale og lokale CTC-representanter i Sancti Spiritus. Fagbevegelsen på Helgeland samla inn mye utstyr (kontorutstyr, PC’er og sykehusutstyr) etter ønske fra cubanerne.
Dette resulterte i en delegasjonsreise i 2009 til Sancti Spiritus, med to representanter fra LO i Trondheim og to fra LO i Rana og Omegn. Planlegging og gjennomføring av turen skjedde i nært samarbeid med LO’s internasjonale avdeling v/Christine Parker og Terje Kalheim, og inneholdt et omfattende program for bedriftsbesøk og erfaringsutveksling med ledere og tillitsvalgte. Det ble laga en fyldig «Rapport fra faglig reise til Cuba 25.september – 5.oktober 2009».

Frokostmøte 3. mars

The following is an excerpt.

Spesialrådgiver i LO Ståle Dokken vil innlede om fagorganisering, med hovedvekt på utfordringer og muligheter innen servicesektoren. I tillegg vil det bli orientert om LOs samarbeidsavtale med hopplandslaget, og om World Cup i Granåsen 15. – 16. mars.

Innkomne forslag til 1.mai – paroler

The following is an excerpt.

Fem fagforeninger tilskuttet LO i Trondheim har til sammen sendt inn 14 forslag til 1.mai – paroler. 
Disse foreningene er Sør -Trøndelag Handel og Kontor avdeling 1 har sendt inn tre forslag, FO Sør – Trøndelag har sendt inn fem forslag, Fagforbundet Buss – og Sporveisarbeidernes Forening har sendt inn fire forslag, Fagforbundet Trondheim har sendt inn ett forslag, Skolenes Landsforbund forening Trondheim har sendt inn ett forslag.  

Representantskapsmøte – oppfølging av Trondheimsmanifestet 2015

The following is an excerpt.

Representantskapsmøte 28.februar med tema: Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi? Samt mobilisering til markering foran Stortinget mandag 20.mars mot Høyre / Frp -regjeringas undergraving av faglige rettigheter.