Share Button

Vedtak og innledninger.

Vedtak:

Trondheimsresolusjonen – konferansens hoveduttalelse : Trondheimsresolusjonen 2016 – hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen 2016

Andre uttalelser:

Uttalelse om Venezuela

Uttalelse om Palestina-Israel konflikten

Uttalelse om Medleverforskriften

Uttalelse om Cuba

Uttalelse om 6-timers dag

Uttalelse bemanningsnorm i barnevernet

Utsendt til skolering og debatt – Tvers gjennom lov til seier!

To our fellow workers in the United Kingdom

Støtte til vaskeri- og renseriarbeiderne!

Stopp oljeletingen i okkuperte Vest-Sahara!

Oppfordring til å sende inn høringssvar – Om innstramm inger i asylpolitikken

Nei til Uber!

Nei til barnevern som butikk

Lokalsykehus må ha akuttkirurgi!

Israelsk apartheid rammer palestinske arbeideres rettigheter

Flyktningkrisa


 

Innledninger:

John-Peder Denstads åpningstale  Trondheimskonferansen 2016 – åpningstale – John-Peder Denstad

Helene Banks innledning : 160129 Helene Banks innledningTrh konf ttip tisa

Linn Hernings innledning: Velferdsprofitørene_Trondheimskonferansen

Eystein Garbergs innledning om pensjon: Eystein Garbergs innledning- pdf

Eystein Garbergs powerpoint om pensjon : EystenGarbergsinnledningpowerpoint

Kathrine Klevelands innledning: Trondheimskonferanse 2016_KathrineKleveland_NeitilEU (1)

Kathrine Klevelands powerpoint : Thrkonf2016_Kathrine_NeitilEU

Harald Berntsens manus: Fra legalisme til mer aksjon : Harald Berntsen Fra legalisme til mer aksjon

Per Syversens innledning: Fra legalisme til mer aksjon : Per Syversen Innledning Trondheimskonferansen 2016

Vegard Holms powerpoint:  Fra legalisme til mer aksjon: Trondheimskonferansen 2016