Share Button

Tilbud om gratis muntlig juridisk rådgivning 

LO i Trondheim har i mange år hatt et tilbud om gratis juridisk rådgivning til medlemmer av fagforeninger som er tilsluttet LO i Trondheim.

 Tilbudets innhold.

Tilbudet består i en gratis konsultasjon på inntil 20 minutter med advokat fra advokatfirmaet Adnor.Konsultasjonene foregår på torsdager fra kl. 16.00 til kl. 17.30. Det gis ikke tilbud om juridisk rådgivning i sommerferien. (Vanligvis i juli måned)

 Det gis juridisk bistand på alle livets områder som ikke gjelder tariff- og arbeidsrettslige forhold og yrkesskader. 

Som eksempler kan nevnes inngåelse av ektepakt, samboavtale, skifte av eiendeler i forbind­else med skilsmisse og samlivsbrudd, barnefordeling, dødsboskifte, arv, testament, oppsigel­ser i husleieforhold, salg av leilighet, erstatning i forbindelse med mangler ved kjøp av fast eiendom,skattespørsmål.

 NB: Når det gjelder spørsmål av tariffrettslig art, må du ta kontakt med din forening eller forbund.

 Bestilling av tid for konsultasjon. 

For å avtale et møte, ta kontakt med tillitsvalgt i din fagforening / klubb som deretter kontakter LO i Trondheim på følgende telefonnumre: 73 – 80 73 14 eller 995 14 216 eller e-post post @ loitrondheim.no (uten mellomrom)