Delta på LOs medlemsdebatt!

The following is an excerpt.

LOs medlemsdebatt har høsten 2016 vært en viktig del av arbeidet med å engasjere medlemmene inn mot stortingsvalget 2017 ved å stille konkrete krav til de politiske partiene. Mange fagforeninger og klubber har fulgt opp overfor sine medlemmer og skapt politisk debatt på arbeidsplassene. Men vi ser av svarprosenten at det fremdeles er mange både tillitsvalgte og ordinære medlemmer som ikke har blitt spurt om å delta. Vi oppfordrer til at det gjøres en ekstra innsats for å høyne deltakelsen.

Stortingsvalget 2017 – fagbevegelsens krav

The following is an excerpt.

Stortingsvalget 2017 – fagbevegelsens krav til de politiske partiene.
Politiske partier vinner ikke valg og et mandat for et venstresidealternativ hvis man ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbevegelsen. Fagbevegelsen og arbeidsfolk må utgjøre kjernen i ethvert venstresidealternativ som ønsker å vinne valg og utvikle et mer solidarisk samfunn. Fagbevegelsen må være pådriver mot politiske partier og fagbevegelsen må reise selvstendige krav i et faglig politisk samarbeid med flere partier. En slik linje gjør det mulig å aktivisere tillitsvalgte og medlemmer, utvikle allianser og bekjempe det nyliberale prosjektet. Dette krever en fagbevegelse som organiserer, skolerer, aktiviserer og stiller seg i ledelsen av kampen både i topp og bunn. LO i Trondheim krever at Høyre / FrP-regjeringens angrep på faglige rettigheter, arbeidsmiljølov og velferdsordninger reverseres.

Nei til spisepause i hvilebuer

The following is an excerpt.

Vedrørende anbud 2019 i kollektivtrafikken – Spisepauser må avholdes på depot eller andre større fellesarealer – ingen spisepauser på hvilebuer.
Representantskapet i LO i Trondheim støtter bussjåførenes tillitsvalgte i deres arbeid for å sikre at spisepauser må avholdes på depot eller andre større fellesarealer. Representantskapet har forståelse for at bussjåførene og deres fagforeninger bruker nødvendige virkemidler for å oppnå dette.

Streiken er over! Veggavisa 14

The following is an excerpt.

Det tok 5 uker før vi kom i mål.
36 konfliktfylte, slitsomme og frustrerende dager.
36 interessante, lærerike og givende dager!
Det ble en flott historie. 10 arbeidere var lei av å bli herset med av sjefen.
Derfor organiserte de seg og krevde tariffavtale. De var fast bestemt på å vise nødvendige muskler, og legge ned arbeidet hvis det måtte til. Gjengen ble tøffere og mer bestemt for hver dag som gikk – og det måtte til. Ingenting kommer av seg selv, iallfall ikke en tariffavtale i en bedrift med en slik kultur. Takket være mange gode støttespillere landet vi med begge føttene på jorda, omtrent 8 måneder etter at vi først møttes.

Solidaritet med bryggearbeiderne

The following is an excerpt.

Hovedtariffoppgjøret 2016 – Solidaritet med bryggearbeiderne – lykke til med innspurten på meklingen. Dersom det blir streik i havnene kan vi fra første øyeblikk regne med en storstilt organisering av streikebryteri fra NHO. Representantskapet i LO i Trondheim ber fagorganiserte være forberedt på og aktivt bidra med tiltak som kan hindre det, ikke minst fysisk støtte til å gjennomføre blokader. Det vil være nødvendig med hjelp og støtte fra fagforeningene innen LO. LO i Trondheim vil bidra med nødvendig arbeid til å mobilisere til bred støtte.

Mer helse med redusert skjenketid.

The following is an excerpt.

Bystyret flertall vedtok 26. mai d.å å fastholde at skjenketid skal være til kl. 02.00. Dette ble vedtatt mot de 18 stemmene til Høyre og FrP som ville utvide skjenketida til kl. 03.00. Vi er takknemlig for at

Aktivitetsplan 2016 – 2017

The following is an excerpt.

AKTIVITETER LO I TRONDHEIM 2016 – 2017
LO i Trondheim har planlagt en rekke aktiviteter i form av representant­skapsmøter, halvdag- og helgekonferanser og aksjoner. Merk av datoene.