Bussjåførene krever sin rett!

The following is an excerpt.

NHO transport og Spekter imøtekom ikke felles krav til hoved-tariffoppgjøret 2020 fra LO-forbundene Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og YS-forbundet Yrkes­trafikkforbundet. Forbundene har fremmet

Støtt vekterne i streik!

The following is an excerpt.

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed ble det streik fra onsdag 16. september kl. 12.00. NAF har tatt ut 420 vektere i første streikeuttak. I Trondheim er

De ansatte skal ikke betale for koronakrisen

The following is an excerpt.

Vi krever at kommunene og fylkeskommunene kompenseres fullt ut for tap av inntekter og ekstrautgifter som følge av koronakrisen. Vi mener at kommuneøkonomien snarere må styrkes enn svekkes om vi skal komme ut av krisen, skape ny industri og nye arbeidsplasser og ikke minst kunne drive et godt forebyggende helsearbeid.

Marienborgområdet må sikres for framtidens jernbanevedlikehold

The following is an excerpt.

Vi forventer at bystyret vil sikre areal og lokaliteter på Marienborg, med motor­vogn­verkstedet, som regulert til nær­ingsformål, for bl.a. vedlikehold og utvikling av materiell for framtidas intercitytilbud og bybane. Jernbaneverkstedet på Marienborg er viktig for kunnskaps- og teknologibyen Trondheim

Krisepakker og offensiv motkonjunkturpolitikk

The following is an excerpt.

Nå gjelder det å sikre arbeidsplasser og arbeidsfolk som rammes av den økonomiske krisa i kjølvannet av korona-krisa. Ordfører, gruppeledere, politikere, kommunedirektøren, Nær-ings¬foren¬ingen, NHO og LO i Trondheim er i tett kontakt. Formannskapet vedtok en foreløpig krisepakke 26. mars.

Krisepakker og arbeidsfolks behov for trygghet

The following is an excerpt.

Samtlige partier på Stortinget er i dag 16. mars tverrpolitisk enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og ansatte som rammes av koronakrisen. Krisepakken har en vesentlig bedre sosial profil enn H/V/KrF regjeringens uakseptable forslag, og innebærer at ansatte får bedre rettigheter enn dagens regler. Krisepakken ivaretar på flere punkter arbeidsfolks behov for trygghet om å kunne beholde inntekten de første ukene. LO i Trondheim krever at disse ordningene videreføres så lenge unntakssituasjonen i arbeidslivet varer. Ytterligere ordninger må iverksettes om dette er nødvendig av hensyn til arbeidsfolks behov.