Oppfølging av Trondheimsmanifestet.

The following is an excerpt.

Til representantskapets medlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representantskapsmøte. Møtet avholdes: TID: TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016

Trondheimsmanifestet 2015

The following is an excerpt.

TRONDHEIMSMODELLEN  innebærer at klubbene på arbeidsplasser via fagforeningene stiller konkrete krav til de politiske partiene foran kommunevalg. Kravene nedfelles i et samlet Trondheimsmanifest fra en bred faglig

Trondheimsmanifestet 2015

The following is an excerpt.

Trondheimsmodellen har etterhvert blitt internasjonalt kjent. Aron Etzler, daværende redaktør i den svenske avisen Flamman har til og med skrevet en bok om Trondheimsmodellen og hva den innebærer og hvilken betydning

Kommunevalget 2015

The following is an excerpt.

Innkalling til representantskapsmøte, tirsdag 25. november 2014 kl 18.30. KOMMUNEVALGET 2015 – FAGBEVEGELSENS TRONDHEIMSMANIFEST 2015. Krav fra fagforeningene – vurdering av kravene – prioriteringer og videre

Trondheimsmanifestet 2015

The following is an excerpt.

Trondheimsmanifestet 2015 – krav fra fagforeningene – vurdering av kravene – prioriteringer og videre oppfølging av kravene. Det har i år kommet inn 87 krav fra foreningene. 13 foreninger har sendt inn krav.