Støtt de ansatte ved Elvebakken barnehage

The following is an excerpt.

LO i Trondheim støtter de fagorganiserte i Fagforbundet i sin rettferdige kamp om å reforhandle og videreføre tariffavtalen ved Elvebakken Barnehage AS. Det er en selvfølge at de ansatte skal ha en tariffavtale og spesielt da bedriften mottar økonomiske tilskudd fra det offentlige.
De streikende har vår fulle støtte og LO i Trondheim vil aktivt delta i kampen for å beholde tariffavtalen og et anstendig arbeidsliv. Vi oppfordrer til å stille opp som streikevakter i solidaritet med de streikende.

Streiken er over! Veggavisa 14

The following is an excerpt.

Det tok 5 uker før vi kom i mål.
36 konfliktfylte, slitsomme og frustrerende dager.
36 interessante, lærerike og givende dager!
Det ble en flott historie. 10 arbeidere var lei av å bli herset med av sjefen.
Derfor organiserte de seg og krevde tariffavtale. De var fast bestemt på å vise nødvendige muskler, og legge ned arbeidet hvis det måtte til. Gjengen ble tøffere og mer bestemt for hver dag som gikk – og det måtte til. Ingenting kommer av seg selv, iallfall ikke en tariffavtale i en bedrift med en slik kultur. Takket være mange gode støttespillere landet vi med begge føttene på jorda, omtrent 8 måneder etter at vi først møttes.

Representantskapsmøte tirsdag 29.november

The following is an excerpt.

Tirsdag 29. november kl 18.30 er det representantskapsmøte i LO i Trondheim. Temaene for møtet er Reform Trøndelag – Fremtidig organisering av tjenestetilbudene, Stortingsvalget 2017 – konkrete krav til de politiske partiene fra fagbevegelsen, Støtte til 10 montører ved KABA MøllerUndall AS avd. Trondheim i streik for tariffavtale.

10 montører i Trondheim går ut i streik for tariffavtale

The following is an excerpt.

De ansatte ønsker tariffavtale, men bedriften sier nei.
Etter to møter hos kretsmekleren så EL og IT Forbundet ingen annen løsning enn å erklære brudd og ta ut medlemmene i streik. Bedriften viste ingen vilje til å skrive under på en tariffavtale, den samme avtalen som regulerer hverdagen til ca. 1500 andre i installasjonsbransjen i Trøndelag.

Det er første gang i fagforeningas historie at streik for tariffavtale er nødvendig!

Fagforeninga ble stiftet i 1901, og har i dag mer enn 1500 yrkesaktive medlemmer.
Vi inngår årlig 5-6 nye tariffavtaler. De fleste bedrifter velger å se positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på engasjerte medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. En tariffavtale viser seriøsitet og styrker omdømmet til bedriften