Representantskapsmøte tirsdag 29.november

The following is an excerpt.

Tirsdag 29. november kl 18.30 er det representantskapsmøte i LO i Trondheim. Temaene for møtet er Reform Trøndelag – Fremtidig organisering av tjenestetilbudene, Stortingsvalget 2017 – konkrete krav til de politiske partiene fra fagbevegelsen, Støtte til 10 montører ved KABA MøllerUndall AS avd. Trondheim i streik for tariffavtale.

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2016. OPPSUMMERING, GJENNOMFØRING OG RESULTAT.

The following is an excerpt.

Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på tvers av forbunds- og foreningsområder for å skape en felles forståelse av de utfordringer fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter framover.
Utredninger av tjenestepensjonsordninger, fram til 31.12.15 og fra tariffoppgjøret 2016.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

The following is an excerpt.

Tirsdag 14. juni avholder LO i Trondheim representantskaspmøte i Folkets Hus. Temaene er med fokus på LO-kongressen i 2017. LO-sekretær Terje O. Olsson vil innlede om LOs organisasjonsprosjekt og spesielt om LOs lokalorganisasjoner og deres rolle i LO.

Oppfølging av Trondheimsmanifestet.

The following is an excerpt.

Til representantskapets medlemmer INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representantskapsmøte. Møtet avholdes: TID: TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016

Årsmøte 2016

The following is an excerpt.

LO i Trondheims årsmøte 2016 er fastsatt til tirsdag 19.april kl 18.30.  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes LO i Trondheim innen 15.mars 2016. Forslag sendes LO i Trondheim P.b 846, 7409