1.mai 2019 – vedtak av paroler

The following is an excerpt.

Representanskapsmøtet 19.mars skal vedta paroler for 1. mai. Styrets innstilling til paroler er PAROLE FOR DAGEN: For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge. HOVEDPAROLER: Bekjemp antisemittisme og islam-hat. Erna: 106.000 arbeids­løse krever investeringer – ikke kutt. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år. Nei til profitt på velferdstjenester. Ut av EØS – Nei til sosial dumping. Ta arbeidsmiljøloven tilbake. Offentlig arbeidsformidling – forby dagens bemanningsbyrå. Fellesskapsløsninger fremfor skattekutt

Årsmøte 2019

The following is an excerpt.

LO i Trondheims årsmøte avholdes 9.april 2019 kl 18.30. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes LO i Trondheim innen mandag 11.mars 2019. Forslag sendes:

Hovedtariffoppgjøret 2018. Krav, gjennomføring, resultat, evaluering, oppfølging

The following is an excerpt.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE
Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant-skapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 2. OKTOBER 2018 KL. 18.30
STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS
Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1. Hovedtariffoppgjøret 2018. Krav, gjennomføring, resultat, evaluering, oppfølging.

1.mai 2018 – paroler

The following is an excerpt.

Det innkalles til representantskapsmøte i LO i Trondheim 20.mars. Tema er vedtak av paroler til 1.mai- toget, orientering om forhandlingsresultatet i BaneNor og eventuelt.

Årsmøte 2018

The following is an excerpt.

LO i Trondheim avholder årsmøte 10.april 2018. Vedlagt finner du oversikt over hvem som er på valg, melding om forslagsfrist, samt dagsorden for møtet.

Representantskapsmøte – hovedtariffoppgjøret og apartheidfrie soner

The following is an excerpt.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

TID: TIRSDAG 26. SEPTEMBER 2017 KL. 18.30
STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)
Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. Hovedtariffoppgjøret 2018. Krav, gjennomføring, resultat.
SAK 2. Informasjon fra Palestinakomiteen i Trøndelag til å støtte kampanjen «Apartheidfrie soner».
SAK 3. Nettverk av LOs lokalorganisasjoner (NLO) som en videreføring av dagens storbykonferanser.