Arbeidstidskonferanse 7. oktober

The following is an excerpt.

INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE MANDAG 07.10. 2019 Tema 1: 6-timers dag/30 timers uke med full lønnskompensasjon. Tema 2: Heltid i privat sektor. Tid: Mandag 7. oktober 2019 12.00 – 16.00.  Sted:

Midtbyen og kommunevalget – FrP går mot fagbevegelsen

The following is an excerpt.

FrP reiser ti punkter for å redde Midtbyen i en artikkel i Adresseavisen 16.08.19. Forslag som stimulerer til økt aktivitet i Midtbyen er viktig, men to av forslagene som FrP reiser er uakseptable for fagbevegelsen. Dette gjelder forslag 5 «Utvide skjenketiden til kl. 03.00» og forslag 9 «Åpne for søndagsåpne butikker, Trondheim som turistdestinasjon».

Full støtte til streikende i kamp for pensjon fra første krone for alle i sykehusene

The following is an excerpt.

Vi registrerer at LO Stat har tatt ut i streik i alt 303 medlemmer ved St. Olavs hospital, Oslo universitets­syke­hus, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai 2019. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. Dere fører en viktig kamp mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening. Vi støtter dere fullt ut for at kampen dere fører leder frem til seier.

Støtt streikende i kamp for pensjon fra første krone for alle i sykehusene

The following is an excerpt.

LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved St. Olavs hospital, Oslo universitets­syke­hus, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai 2019. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. De lavest lønte ved sykehusene, som først og fremst er unge kvinner, kjemper mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening.

Takk til fylkeskommunen som ryddet opp!

The following is an excerpt.

Den fagforeningsfiendtlige bedriften Traftec AS var tildelt kontrakt på ca. 10 millioner kroner for prosjekt Sorgenfri bussdepot nattlading elbusser 2019. Det ble tatt opp av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag og LO i Trondheim, og henvendelser rettet til fylkesrådmannen og til fylkesordføreren. Det er prisverdig at fylkeskommunen 12.04.19 endret tildelingen slik at kontrakten blir inngått med en annen seriøs bedrift med ordnede arbeidsforhold. Begrunnelsen er at Traftec AS er i en aktiv arbeidskonflikt knyttet til etablering av tariffavtale.

Årsmøte 2019

The following is an excerpt.

Årsmøte i LO i Trondheim blir 9.april 2019 i Folkets Hus Trondheim. Årsmøtepapirer sendes representantskapets medlemmer, men kan også lastes ned fra hjemmesida.