Joachim Espes innlegg om bemanningsbransjen

The following is an excerpt.

Vi må reise debatten om hvordan bemanningsbransjen og løsarbeid ikke bare er bransjeproblemer i enkelte sektorer, men hvordan de brukes som målretta verktøy mot fagbevegelsens makt og hvordan den raserer rettigheter opparbeida gjennom 150 års kamp.

Ivareta industrien – ikke sett osteklokke over Siemens – bygget

The following is an excerpt.

I det videre planarbeidet for Sluppen og for alle andre områder i Trondheim vil LO i Trondheim og NHO Trøndelag anbefale både administrasjon og politikere til å involvere bedriftene og de ansattes tillitsvalgte i planleggingen av hvordan arealene kan utnyttes best mulig, for en grønnere og rikere by, med nok plass til industrien og til tjenesteytende bedrifter, men også trygge og effektive kollektivløsninger. Helt konkret oppfordrer vi til å følge opp vedtaket om å «ivareta industriens behov», noe som ikke innebærer å sette en osteklokke over fordums storhet men heller å legge til rette for flere nye grønne arbeidsplasser.

Trondheimskonferansen 2020

The following is an excerpt.

Programmet for Trondheimskonferansen 2020 er klart, og det vil bli tema som handler om industri, EØS, likelønn, klima, arbeiderkollektiver og tillitsvalgtes posisjon. I tillegg er det tre seminarer på formiddagen. Nytt av året er at det er mulighet til å være med på felles middag på lørdagskvelden.
Vi sees! 🙂

Arbeidstidskonferanse 7. oktober

The following is an excerpt.

Avlyst på grunn av lite påmelding! INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE MANDAG 07.10. 2019 Tema 1: 6-timers dag/30 timers uke med full lønnskompensasjon. Tema 2: Heltid i privat sektor. Tid: Mandag 7.

Midtbyen og kommunevalget – FrP går mot fagbevegelsen

The following is an excerpt.

FrP reiser ti punkter for å redde Midtbyen i en artikkel i Adresseavisen 16.08.19. Forslag som stimulerer til økt aktivitet i Midtbyen er viktig, men to av forslagene som FrP reiser er uakseptable for fagbevegelsen. Dette gjelder forslag 5 «Utvide skjenketiden til kl. 03.00» og forslag 9 «Åpne for søndagsåpne butikker, Trondheim som turistdestinasjon».

Full støtte til streikende i kamp for pensjon fra første krone for alle i sykehusene

The following is an excerpt.

Vi registrerer at LO Stat har tatt ut i streik i alt 303 medlemmer ved St. Olavs hospital, Oslo universitets­syke­hus, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai 2019. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. Dere fører en viktig kamp mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening. Vi støtter dere fullt ut for at kampen dere fører leder frem til seier.

Støtt streikende i kamp for pensjon fra første krone for alle i sykehusene

The following is an excerpt.

LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved St. Olavs hospital, Oslo universitets­syke­hus, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai 2019. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. De lavest lønte ved sykehusene, som først og fremst er unge kvinner, kjemper mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening.