Feriestengt hos LO i Trondheim

The following is an excerpt.

Våre ansatte og tillitsvalgte fortjener ferie. Kontoret blir derfor feriestengt fra 24.juli til vi åpner igjen 7. august.  Om du har behov for å komme i kontakt med oss, så er det fint om du sender epost til

Frokostmøte 3. mars

The following is an excerpt.

Spesialrådgiver i LO Ståle Dokken vil innlede om fagorganisering, med hovedvekt på utfordringer og muligheter innen servicesektoren. I tillegg vil det bli orientert om LOs samarbeidsavtale med hopplandslaget, og om World Cup i Granåsen 15. – 16. mars.

Innkomne forslag til 1.mai – paroler

The following is an excerpt.

Fem fagforeninger tilskuttet LO i Trondheim har til sammen sendt inn 14 forslag til 1.mai – paroler. 
Disse foreningene er Sør -Trøndelag Handel og Kontor avdeling 1 har sendt inn tre forslag, FO Sør – Trøndelag har sendt inn fem forslag, Fagforbundet Buss – og Sporveisarbeidernes Forening har sendt inn fire forslag, Fagforbundet Trondheim har sendt inn ett forslag, Skolenes Landsforbund forening Trondheim har sendt inn ett forslag.  

Representantskapsmøte – oppfølging av Trondheimsmanifestet 2015

The following is an excerpt.

Representantskapsmøte 28.februar med tema: Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi? Samt mobilisering til markering foran Stortinget mandag 20.mars mot Høyre / Frp -regjeringas undergraving av faglige rettigheter.

Terje Pedersen og «sannheten». Av John-Peder Denstad

The following is an excerpt.

LO i Sør-Trøndelag avholdt fylkeskonferanse på Hell 14. – 15. februar d.å. En sak på dagsorden var valg av tre fylkesdelegater til LO-kongressen i mai i år. Jeg var innstilt på førsteplass enstemmig av valgkomiteen. Etter et benkeforslag fra Terje Pedersen, leder av LO i Gauldal, ble jeg stemt ut til fordel for Alf Roar Slind fra LO i Selbu / Tydal. Det tar jeg til etterretning. Det håper jeg også de 8 fagforeningene som nominerte meg gjør, men som Pedersen og co. ikke var så opptatt av