Boligpolitikk for de rike?

The following is an excerpt.

LO i Trondheim og Kirkens Bymisjon har noen viktige fellesverdier, som mange deler. Inkludering, fellesskap, kamp mot urett og et anstendig arbeids- og boligmarked er en nødvendig konsekvens av likeverdstanken. Vi forventer handling når folkevalgte forteller oss at de deler disse verdiene. Og vi stiller oss begge til rådighet for samarbeid.

Skal heltene betales med applaus?

The following is an excerpt.

Av Roald Arentz og John-Peder Denstad, styremedlem og leder av LO i Trondheim Kommunalminister Nikolai Astrup sa 11. mai d.å. at lavere lønnsvekst skal gi besparelser i kommunene, som sammen med lavere prisvekst

Trekk tilbake permitteringsvarslene ved Trøndelag teater

The following is an excerpt.

Trøndelag teater opprettholder en stor del av sitt inntektsgrunnlag fra Trondheim kommune og fylkeskommunen. Teatrene omtaler seg selv som en del av infrastrukturen for fri ytring, og de opererer med et samfunnsoppdrag. Når muligheten for alternativ drift i liten grad benyttes, bryter det med oppdraget virksomheten har fått fra offentlige myndigheter. Vi ber kommunen gjennom sin styreplass om å påvirke teatrets administrative ledelse til å trekke tilbake permitteringsvarslene.

Marienborgområdet må sikres for framtidens jernbanevedlikehold

The following is an excerpt.

Vi forventer at bystyret vil sikre areal og lokaliteter på Marienborg, med motor­vogn­verkstedet, som regulert til nær­ingsformål, for bl.a. vedlikehold og utvikling av materiell for framtidas intercitytilbud og bybane. Jernbaneverkstedet på Marienborg er viktig for kunnskaps- og teknologibyen Trondheim

Permitteringer som følge av Koronakrisen

The following is an excerpt.

Ferske tall pr. 23.03.20 på permitteringer i bedrifter i Trondheim som følge av Koronakrisen.
————————————————————————————————————————————–
Nedenunder er det listet opp permitteringssituasjonen i bedrifter hvor 15 av våre fagforeninger organiserer ansatte. Opplysningene er basert på kontakt med fagforeningstillitsvalgte og klubbledere. Opplysningene gir ikke det totale bildet på sitasjonen, men er en god pekepinn og beskrivelse av en alvorlig situasjon i arbeidslivet i Trondheim.

Planlagte arrangementer

The following is an excerpt.

Informasjon om planlagte arrangementer.
Den nasjonale dugnaden iverksatt av myndighetene for å hindre spredning av Korona viruset, påvirker LO i Trondheims planlagte aktiviteter fremover