Godsterminal Brattøra-Heggstadmoen

The following is an excerpt.

Bystyrets vedtak om å be rådmannen ta initiativ til dialogmøter med relevante næringsaktører er derfor viktig og nødvendig. En mer effektiv godsterminal/knutepunkt er nødvendig for å nå målene om mer gods bra vei til bane i Trøndelag.

Årsmøte 2020

The following is an excerpt.

Til fagforeningene LO I TRONDHEIMS ÅRSMØTE 2020 – FORSLAGSFRISTER Årsmøtet 2020 Årsmøte i LO i Trondheim er fastsatt til tirsdag 21. april 2020 kl. 18.30. Forslag som ønskes be­hand­let på

Stein på stein – Murerliv

The following is an excerpt.

Murerliv heter boka som Ingjald Gaare har skrevet. Med gode historier og fargerike portretter fra dagliglivet og personer i murerbransjen. Først og sist handler boka om kjærligheten til murerfaget, både som et håndverksfag med lange tradisjoner, og som en del av en bygningsbransje i rask utvikling og forandring.

Joachim Espes innlegg om bemanningsbransjen

The following is an excerpt.

Vi må reise debatten om hvordan bemanningsbransjen og løsarbeid ikke bare er bransjeproblemer i enkelte sektorer, men hvordan de brukes som målretta verktøy mot fagbevegelsens makt og hvordan den raserer rettigheter opparbeida gjennom 150 års kamp.

Ivareta industrien – ikke sett osteklokke over Siemens – bygget

The following is an excerpt.

I det videre planarbeidet for Sluppen og for alle andre områder i Trondheim vil LO i Trondheim og NHO Trøndelag anbefale både administrasjon og politikere til å involvere bedriftene og de ansattes tillitsvalgte i planleggingen av hvordan arealene kan utnyttes best mulig, for en grønnere og rikere by, med nok plass til industrien og til tjenesteytende bedrifter, men også trygge og effektive kollektivløsninger. Helt konkret oppfordrer vi til å følge opp vedtaket om å «ivareta industriens behov», noe som ikke innebærer å sette en osteklokke over fordums storhet men heller å legge til rette for flere nye grønne arbeidsplasser.

Trondheimskonferansen 2020

The following is an excerpt.

Programmet for Trondheimskonferansen 2020 er klart, og det vil bli tema som handler om industri, EØS, likelønn, klima, arbeiderkollektiver og tillitsvalgtes posisjon. I tillegg er det tre seminarer på formiddagen. Nytt av året er at det er mulighet til å være med på felles middag på lørdagskvelden.
Vi sees! 🙂

Arbeidstidskonferanse 7. oktober

The following is an excerpt.

Avlyst på grunn av lite påmelding! INVITASJON TIL HALVDAGSKONFERANSE MANDAG 07.10. 2019 Tema 1: 6-timers dag/30 timers uke med full lønnskompensasjon. Tema 2: Heltid i privat sektor. Tid: Mandag 7.