Et hav av muligheter

The following is an excerpt.

LO i Trondheim støtter TV – aksjonen. I år er det jo ingen fysisk innsamling men en digital. Vi oppfordrer medlemmer og sympatisører om å bli med og bidra til innsamling til arbeidet for å få plastfrie

Årsmøte LO i Trondheim

The following is an excerpt.

Årsmøtet i april ble jo utsatt på grunn av korona. Det innkalles herved til årsmøte for LO i Trondheim den 6. oktober 2020 kl 18.30 på Radisson Royal Blue Royal Garden Hotel. 

Bussjåførene krever sin rett!

The following is an excerpt.

NHO transport og Spekter imøtekom ikke felles krav til hoved-tariffoppgjøret 2020 fra LO-forbundene Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og YS-forbundet Yrkes­trafikkforbundet. Forbundene har fremmet

VINDKRAFTKONFERANSE I TRONDHEIM

The following is an excerpt.

LA NATUREN LEVE, NATURVERNFORBUNDET I TRØNDELAG OG LO TRONDHEIM INVITERER TIL VINDKRAFTKONFERANSE I TRONDHEIM LØRDAG 19. SEPTEMBER 2020 KL. 09.30 – 15.30 STED: PRINSEN KINOSENTER, Prinsens gt. 2B,

Boligpolitikk for de rike?

The following is an excerpt.

LO i Trondheim og Kirkens Bymisjon har noen viktige fellesverdier, som mange deler. Inkludering, fellesskap, kamp mot urett og et anstendig arbeids- og boligmarked er en nødvendig konsekvens av likeverdstanken. Vi forventer handling når folkevalgte forteller oss at de deler disse verdiene. Og vi stiller oss begge til rådighet for samarbeid.

Skal heltene betales med applaus?

The following is an excerpt.

Av Roald Arentz og John-Peder Denstad, styremedlem og leder av LO i Trondheim Kommunalminister Nikolai Astrup sa 11. mai d.å. at lavere lønnsvekst skal gi besparelser i kommunene, som sammen med lavere prisvekst

Trekk tilbake permitteringsvarslene ved Trøndelag teater

The following is an excerpt.

Trøndelag teater opprettholder en stor del av sitt inntektsgrunnlag fra Trondheim kommune og fylkeskommunen. Teatrene omtaler seg selv som en del av infrastrukturen for fri ytring, og de opererer med et samfunnsoppdrag. Når muligheten for alternativ drift i liten grad benyttes, bryter det med oppdraget virksomheten har fått fra offentlige myndigheter. Vi ber kommunen gjennom sin styreplass om å påvirke teatrets administrative ledelse til å trekke tilbake permitteringsvarslene.