Offentlig pensjon – hva skjer?

The following is an excerpt.

LO i Trondheim i samarbeid med Fagforbundet Trondheim, Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag, SL Sør-Trøndelag, NTL fylkesutvalget og Norsk Jernbaneforbund Elektropersonalets avdeling 66.
Inviterer til konferanse torsdag 31. august 2017 Klokken 1200 -1600.

Frokostmøte fredag 6. januar

The following is an excerpt.

Frokostmøte fredag 6. januar
Ved årets første frokostmøte vil LO-advokat Rune Lium gi en oppdatering fra arbeidsretten, og vi får høre hvordan samarbeidsprosjektet Tett på Trondheim har fått flere innbyggere til å velge seriøs arbeidskraft.

Hvor trykker sko(l)en i framtidas samfunn?

The following is an excerpt.

Det er tiende året Nei til EU i samarbeid med Skolenes Landsforbund i Sør-Trøndelag, Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag og LO i Trondheim arrangerer utdanningskonferanser som en start på det nye året. Vi mener det ikke er mulig å forstå eller endre norsk utdanningspolitikk uten å kjenne den rollen EU og OECD spiller. Årets program går rett inn i den grunnleggende skoledebatten i Norge og internasjonalt.

Jernbanereformen = rødt lys for jernbanen

The following is an excerpt.

Jernbanereformen: Regjeringen gir monopol til private utenlandske selskap. Allerede fra neste år kan NSB stå igjen som et tomt selskap med mange tusen ansatte, uten garantier for framtidig drift.
Konkurranseutsettingen regjeringen snakker så varmt om er en stor bløff. Det blir ikke konkurranse om passasjerene. Det blir konkurranse fra utenlandske selskaper om å sikre monopol på å kjøre tog i årevis framover.
Ansatte, godstrafikken og passasjerer betaler prisen.

Trondheimskonferansen 2016

The following is an excerpt.

Spennende program for årets Trondheimskonferanse.  John-Peder Denstad er stolt av at det på denne konferansen er 5 kvinnelige innledere og 4 mannlige.  Husk å bruke påmeldingssystemet, og meld deg på i god