Høringsuttalelse fra LO i Trondheim

The following is an excerpt.

Travbanevegen 6 og 6b, samt Gildheimsvegen 8, forespørsel om regulering fra næring til bolig – Høringsuttalelse fra LO i Trondheim LO i Trondheim mener ønsket omregulering kan gjennomføres. Vi er imidlertid av

HØRING – ENDRING I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPENT

The following is an excerpt.

Fagbevegelsen har lenge vært i mot søndagsåpne butikker og utvidete åpningstider. Første gang dette er dokumentert er i en protokoll fra 1882, fra Yngre Handelsstands Forening, som seinere ble avdeling 1 av Handel og Kontor i Norge. I seinere år har det vist seg at grunnholdningen er den samme nå også. Både lokale medlemsmøter og årsmøter og landsmøter i forbundet har flere ganger vedtatt det samme prinsipp. Arbeidstakerne ser ikke behov for utvidete åpningstider, enten det er spørsmål om å tillate ytterligere muligheter for utvidete åpningstider på søndager eller kveld/natt. De må også presiseres at Norge allerede har veldig liberal lovgivning med hensyn til åpningstider for varehandel, dersom vi sammenligner med andre land.

Kommuneplanmelding om byutvikling

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mener det bør utvises en meget restriktiv politikk når spørsmål om å omdisponere dyrka mark kommer opp. Ivaretakelse av landbruksareal er viktig for å utvikle og styrke verdikjeden land­bruk –

Nyhavna – høringsuttalelse

The following is an excerpt.

LO i Trondheim er sterkt uenig i kommunedelplanens hensikt om å omdanne Nyhavna fra industrihavn til såkalt sentrumsformål. Vi mener at det er viktig at Trondheim kommune gjenn­om sin areal- og næringspolitikk og

Endringer i arbeidsmiljøloven

The following is an excerpt.

– LO Trondheims høringssvar LO Trondheim anser at de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven vil påføre norsk arbeidsliv store, og kanskje ubotelige skader. Endringene vil undergrave fagforeningenes rolle,