Arbeidstidsutvalget – uttalelse.

The following is an excerpt.

Kampen om arbeidervernet. Årsmøtet i LO i Trondheim 2016 avviser Arbeidstidsutvalgets inn­still­ing, og vil ta initiativ til en landsomfattende aksjons- og demonstrasjonsdag mot utvalgets forslag.
Trygge mennesker våger, yter og skaper mer, basert på tariffavtaler, høy organisasjonsandel i arbeidslivet og tillitsvalgte som har reell innflytelse over hvordan arbeidet i bedriften organiseres.
Arbeidstidsutvalget ønsker å styrke bedriftseiernes / arbeidskraftkjøpernes styringsrett, og følger således opp den mørkeblå regjeringas arbeid med å svekke fagorganisasjonens posisjoner på arbeidsplassene og det organiserte arbeidslivet i Norge.

Høring Trøndelagsutredningen

The following is an excerpt.

Høringssvar fra LO i Trondheim – Trøndelagsutredningen Generelt: LO i Trondheim mener demokratiet må legges til grunn ved at folket i en folke­avstemning må få avgjøre hvorvidt de to trøndelagsfylkene skal

Grønn strek for en trygg framtid.

The following is an excerpt.

Høring om «Grønn strek» i byutviklingskomiteen 03.02.16 Innlegg fra LO i Trondheim v/ John-Peder Denstad Hvor kan og skal byen vokse- med grønn strek? I forord til «Grønn strek for en trygg framtid» –

Høringsuttalelse fra LO i Trondheim

The following is an excerpt.

Travbanevegen 6 og 6b, samt Gildheimsvegen 8, forespørsel om regulering fra næring til bolig – Høringsuttalelse fra LO i Trondheim LO i Trondheim mener ønsket omregulering kan gjennomføres. Vi er imidlertid av

HØRING – ENDRING I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLATE SØNDAGSÅPENT

The following is an excerpt.

Fagbevegelsen har lenge vært i mot søndagsåpne butikker og utvidete åpningstider. Første gang dette er dokumentert er i en protokoll fra 1882, fra Yngre Handelsstands Forening, som seinere ble avdeling 1 av Handel og Kontor i Norge. I seinere år har det vist seg at grunnholdningen er den samme nå også. Både lokale medlemsmøter og årsmøter og landsmøter i forbundet har flere ganger vedtatt det samme prinsipp. Arbeidstakerne ser ikke behov for utvidete åpningstider, enten det er spørsmål om å tillate ytterligere muligheter for utvidete åpningstider på søndager eller kveld/natt. De må også presiseres at Norge allerede har veldig liberal lovgivning med hensyn til åpningstider for varehandel, dersom vi sammenligner med andre land.

Kommuneplanmelding om byutvikling

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mener det bør utvises en meget restriktiv politikk når spørsmål om å omdisponere dyrka mark kommer opp. Ivaretakelse av landbruksareal er viktig for å utvikle og styrke verdikjeden land­bruk –