Share Button

LO i Trondheims årsmøte avholdes 9.april 2019 kl 18.30. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes LO i Trondheim innen mandag 11.mars 2019.

Forslag sendes:            LO i Trondheim, P.b. 846 – Sentrum

                                          7409 Trondheim

Forslag kan også sendes pr. e-post: post@loitrondheim.no

Styret skal behandle forslagene tirsdag 19. mars 2019.

Foreløpig saksliste for årsmøtet er:

  1. Åpning
  2. Konstituering

– Forretningsorden

– valg av dirigenter

– valg av sekretærer

  • Årsmelding 2018
  • Regnskap for 2018 med revisors merknad
  • Innkomne forslag
  • Budsjett for 2019
  • Valg
  • Avslutning

Valgkomiteen vil i nær framtid starte sitt arbeid. Et eget brev ligger vedlagt med over­sikt over tillitsverv i LO i Trondheim som er på valg og frist for å fremme for­slag på tillitsvalgte.

Vi håper fagforeningene vil være aktive med å fremme forslag på kandidater.

Med kameratslig hilsen

——————————-                                                                     ——————————-

John-Peder Denstad                                                                          Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                                       1. nestleder / sekretær

  • Tlf. 995 14 216                                                                                    Tlf. 917 41 820

Årsmøtedokumentene: