Share Button

Notat 25.10.18 – krav fra fagforeningene – Trondheimsmanifestet 2019 – tabell – gruppert på tema

Til representantskapets medlemmer

 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte

 

TID:        TIRSDAG 20. NOVEMBER 2018 KL. 18.30

STED:       MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

 

SAK 1.         Trondheimsmanifestet 2019 – krav fra fagforening­ene til de politiske partiene – oppfølging av prosessen med å utarbeide manifestet.

Følgende ligger utlagt på vår hjemmeside www.loitrondheim.no og blir fremlagt i møtet:

  • Notat med skjema av 25.10.18 med systematisk gjennomgang av innkomne krav fra fagforeningene etter styremøtet 02.10.18, AU-møtet 12.10.18 og styremøtet 30.10.18.

Følgende fagforeninger innen LO i Trondheim har sendt inn krav til LO i Trondheim pr. 30.10.18:

Tele- og IT-ansattes fagforening Trøndelag sør: 1 krav; Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim avd. 8: 2 krav; Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF) avd. 47: 2 krav; Fagforbundet Trondheim: 19 krav; Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv: 2 krav; Fellesforbundet avd. 12: 1 krav; Byggebransjens uropatrulje: 1 krav; FO Trøndelag: 35 krav; Trøndelag Handel og Kontor avd. 1: 18 krav; Rockwool Kjemiske Fagforening avd. 98 Industri Energi: 1 krav; Statsbanenes Verkstedforening avd. 063 NJF: 1 krav; NNN Sør-Trøndelag avd. 10: 1 krav; Norsk Havnearbeiderforening, Trondheim kai- og losseforening: 1 krav; Midtnorsk Transportarbeiderforening avd. 26 NTF: 3 krav; Skolene Landsforbund forening Trondheim: 4 krav

Vi er kjent med at NTL NTNU og NTL SiT vurderer å fremme krav. Det samme gjør Dramatikerforbundet i Trøndelag. Det skal gjennomføres møte med klubben ved E. C. Dahls bryggeri om krav knyttet til areal i tilknytning til bryggeriet.

Styret i LO i Trondheim innstiller på følgende vedtak: Representantskapet i LO i Trondheim tilslutter seg styrets vurder­inger av innkomne krav og foreløpige prioriteringer av hvilke krav som bør følges opp. Styret gis fullmakt til å sluttføre Trondheimsmanifestet 2019 i sam­arbeid med de faglige alliansepartnerne LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet Trondheim og Norsk Sykepleierforbund, Trondheim kommune. Det totale antall krav bør ikke overstige 50.

Innledere:

  • Geir Røsvoll, leder av Utdanningsforbundet Trondheim vil redegjøre for resultat av prosess med å utarbeide krav i Utdanningsforbundet Trondheim
  • John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

Det åpnes for kommentarer og debatt etter at innledere har holdt sine innlegg.

 

SAK 2.           Eventuelt.

 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter. Fagforeningene er i brev 5. nov. d.å. orientert om møtet. Kaffe og te serveres. VEL MØTT! Møtet avsluttes senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                     ———————————–

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                         1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)