Aksjon for politisk kontroll over krafta

The following is an excerpt.

Landsomfattende aksjoner i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over krafta – på torget i Trondheim torsdag 16. mars 2023 kl. 18.00 – 19.00 – mobiliser til deltakelse! Representantskapet i LO i

Representantskapsmøte 14.02.23

The following is an excerpt.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheim og omegns representant¬skapsmøte.TID: TIRSDAG 14. FEBRUAR 2023 KL. 18.30STED: AUGUSTA AASEN SALEN, 4.

På arbeidsfolks side i en krisetid

The following is an excerpt.

Fordelinga av verdier mellom arbeid og kapital gjenspeiler maktforholda. Når avkastninga på kapital er større enn den økonomiske veksten vil ulikheten øke og formuer konsentreres. Og vi får stadig flere

Miljøpakkens handlingsprogram – høringsuttalelse

The following is an excerpt.

Miljøpakken handlingsprogram 2023-26 – høring av Miljøpakkens brukerutvalg – uttalelse fra LO i Trondheim og omegn. Vår uttalelse er basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.