Joachim Espes innlegg om bemanningsbransjen

The following is an excerpt.

Vi må reise debatten om hvordan bemanningsbransjen og løsarbeid ikke bare er bransjeproblemer i enkelte sektorer, men hvordan de brukes som målretta verktøy mot fagbevegelsens makt og hvordan den raserer rettigheter opparbeida gjennom 150 års kamp.

Ivareta industrien – ikke sett osteklokke over Siemens – bygget

The following is an excerpt.

I det videre planarbeidet for Sluppen og for alle andre områder i Trondheim vil LO i Trondheim og NHO Trøndelag anbefale både administrasjon og politikere til å involvere bedriftene og de ansattes tillitsvalgte i planleggingen av hvordan arealene kan utnyttes best mulig, for en grønnere og rikere by, med nok plass til industrien og til tjenesteytende bedrifter, men også trygge og effektive kollektivløsninger. Helt konkret oppfordrer vi til å følge opp vedtaket om å «ivareta industriens behov», noe som ikke innebærer å sette en osteklokke over fordums storhet men heller å legge til rette for flere nye grønne arbeidsplasser.

Trondheimskonferansen 2020

The following is an excerpt.

Programmet for Trondheimskonferansen 2020 er klart, og det vil bli tema som handler om industri, EØS, likelønn, klima, arbeiderkollektiver og tillitsvalgtes posisjon. I tillegg er det tre seminarer på formiddagen. Nytt av året er at det er mulighet til å være med på felles middag på lørdagskvelden.
Vi sees! 🙂

Ja til råderett over egen jernbane

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mobiliserer fagforeningene til å støtte den politiske streiken ved å slutte opp om arrangementer i regi av NJF og NLF før og under streiken. Fagforeningene innen bussbransjen i Trondheim oppfordres til å delta ved at medlemmene legger ned arbeidet sitt i samme tidsrom som togene står. Vi forventer at regjeringen og stortinget, som hevder at de vil ha en fungerende moderne jernbane, bruker EØS-avtalens reservasjonsrett mot EUs fjerde jernbanepakke. Vi støtter NLF og NJF sitt varsel om nødvendig å trappe opp ved å også stoppe togene torsdag 31. oktober 2019.

Støtte til politisk streik for råderett over egen jernbane – mot EUs fjerde jernbanepakke

The following is an excerpt.

Representantskapet i LO i Trondheim støtter den politiske streiken torsdag 10. oktober 2019 kl. 12.00 – 14.00 i regi av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke. Representantskapet i LO i Trondheim oppfordrer fagforeningene innen bussbransjen til å delta i den politiske streiken ved at medlemmene legger ned arbeidet sitt mellom kl. 12.00 og 14.00 denne dagen. Representantskapet vil mobilisere fagforeningene til å støtte den politiske streiken ved å slutte opp om og delta på arrangementer i regi av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund før og under streiken.