De ansatte skal ikke betale for koronakrisen

The following is an excerpt.

Vi krever at kommunene og fylkeskommunene kompenseres fullt ut for tap av inntekter og ekstrautgifter som følge av koronakrisen. Vi mener at kommuneøkonomien snarere må styrkes enn svekkes om vi skal komme ut av krisen, skape ny industri og nye arbeidsplasser og ikke minst kunne drive et godt forebyggende helsearbeid.

Trekk tilbake permitteringsvarslene ved Trøndelag teater

The following is an excerpt.

Trøndelag teater opprettholder en stor del av sitt inntektsgrunnlag fra Trondheim kommune og fylkeskommunen. Teatrene omtaler seg selv som en del av infrastrukturen for fri ytring, og de opererer med et samfunnsoppdrag. Når muligheten for alternativ drift i liten grad benyttes, bryter det med oppdraget virksomheten har fått fra offentlige myndigheter. Vi ber kommunen gjennom sin styreplass om å påvirke teatrets administrative ledelse til å trekke tilbake permitteringsvarslene.

Marienborgområdet må sikres for framtidens jernbanevedlikehold

The following is an excerpt.

Vi forventer at bystyret vil sikre areal og lokaliteter på Marienborg, med motor­vogn­verkstedet, som regulert til nær­ingsformål, for bl.a. vedlikehold og utvikling av materiell for framtidas intercitytilbud og bybane. Jernbaneverkstedet på Marienborg er viktig for kunnskaps- og teknologibyen Trondheim

Krisepakker og offensiv motkonjunkturpolitikk

The following is an excerpt.

Nå gjelder det å sikre arbeidsplasser og arbeidsfolk som rammes av den økonomiske krisa i kjølvannet av korona-krisa. Ordfører, gruppeledere, politikere, kommunedirektøren, Nær-ings¬foren¬ingen, NHO og LO i Trondheim er i tett kontakt. Formannskapet vedtok en foreløpig krisepakke 26. mars.