Full støtte til streikende i kamp for pensjon fra første krone for alle i sykehusene

The following is an excerpt.

Vi registrerer at LO Stat har tatt ut i streik i alt 303 medlemmer ved St. Olavs hospital, Oslo universitets­syke­hus, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai 2019. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. Dere fører en viktig kamp mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening. Vi støtter dere fullt ut for at kampen dere fører leder frem til seier.

Støtt streikende i kamp for pensjon fra første krone for alle i sykehusene

The following is an excerpt.

LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved St. Olavs hospital, Oslo universitets­syke­hus, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai 2019. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. De lavest lønte ved sykehusene, som først og fremst er unge kvinner, kjemper mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening.

Seminar om Hjelmengutvalgets innstilling

The following is an excerpt.

Fagforbundet Trondheim, Nei til EU Sør-Trøndelag og LO i Trondheim inviterer til seminar
Tirsdag 11. juni 2019 kl. 16.30 – 18.30
Folkets hus Trondheim, sal Andromeda i 4. etasje
(Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata)

Fokus på Hjelmeng-utvalget og deres rapport «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» – et angrep på vårt demokratiske system der folkevalgte organ bestemmer?

Takk til fylkeskommunen som ryddet opp!

The following is an excerpt.

Den fagforeningsfiendtlige bedriften Traftec AS var tildelt kontrakt på ca. 10 millioner kroner for prosjekt Sorgenfri bussdepot nattlading elbusser 2019. Det ble tatt opp av Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag og LO i Trondheim, og henvendelser rettet til fylkesrådmannen og til fylkesordføreren. Det er prisverdig at fylkeskommunen 12.04.19 endret tildelingen slik at kontrakten blir inngått med en annen seriøs bedrift med ordnede arbeidsforhold. Begrunnelsen er at Traftec AS er i en aktiv arbeidskonflikt knyttet til etablering av tariffavtale.

1. mai 2019

The following is an excerpt.

Program for dagen 1. mai 2019 – mobiliser! Møt opp, gå i demon­stra­sjons­toget. Vis at dagen er levende og nødvendig! Kl. 08.00  Flaggheising Folkets Hus med fanfare v/ musiker fra Bispehaugen

Årsmøte 2019

The following is an excerpt.

Årsmøte i LO i Trondheim blir 9.april 2019 i Folkets Hus Trondheim. Årsmøtepapirer sendes representantskapets medlemmer, men kan også lastes ned fra hjemmesida.