Trondheimskonferansen 2019

The following is an excerpt.

Her finner dere invitasjon og program for Trondheimskonferansen 2019, samt formøtene som vi er medarrangør på, og osm er arrangert av våre utvalg. Også denne konferansen har mange spennende tema og innledere.

Ny drosjeregulering i Norge

The following is an excerpt.

LO i Trondheim mener regjeringas forslag til ny drosjeregulering i Norge er flere skritt i feil retning med tanke på lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen. Drosjenæringa er prega av lange arbeidsdager og dårlig timelønn, noe som blant annet henger sammen med provisjonslønnsordninga. Ingen drosjesjåfører har «lønn mellom oppdrag»; venting på holdeplasser betales med 0 kroner per time. En undersøkelse nylig foretatt av Nordisk Transportarbeiderføderasjon viser at norske drosjesjåfører i gjennomsnitt arbeider nesten 52 timer per uke.

Støtte til likelønnsaksjonen

The following is an excerpt.

Representantskapsmøte LO i Trondheim 2. oktober 2018 støtter likelønnsaksjonen og bakgrunnen for denne. Vi oppfordrer til at alle organisasjonsledd som tilhører LO i Trondheim aktivt vedtar sin støtte og mobiliserer til deltakelse på markeringen i Tordenskioldsparken 24. oktober 2018 klokken 1630.

En krig mot vanlige arbeidsfolk!

The following is an excerpt.

Vi holder derfor kruttet tørt i forsvaret av sykelønnsordningen, under mottoet gjør din plikt – krev din rett. LO-kongressen vedtok i 2017 å «Jobbe for å styrke universelle, ikke-behovsprøvde ordninger som bærebjelker i den norske velferdsstaten.» og «Vil opprettholde full lønn under sykdom.»