Støtte til likelønnsaksjonen

The following is an excerpt.

Representantskapsmøte LO i Trondheim 2. oktober 2018 støtter likelønnsaksjonen og bakgrunnen for denne. Vi oppfordrer til at alle organisasjonsledd som tilhører LO i Trondheim aktivt vedtar sin støtte og mobiliserer til deltakelse på markeringen i Tordenskioldsparken 24. oktober 2018 klokken 1630.

En krig mot vanlige arbeidsfolk!

The following is an excerpt.

Vi holder derfor kruttet tørt i forsvaret av sykelønnsordningen, under mottoet gjør din plikt – krev din rett. LO-kongressen vedtok i 2017 å «Jobbe for å styrke universelle, ikke-behovsprøvde ordninger som bærebjelker i den norske velferdsstaten.» og «Vil opprettholde full lønn under sykdom.»