Fra legalisme til mer aksjon

The following is an excerpt.

Bakgrunn for seminaret. Styret i LO i Trondheim har vedtatt i aktivitetsplan for 2018 – 2019 å arrangere seminaret «Fra legalisme til mer aksjon». Seminaret arrangeres i samarbeid med ungdomsutvalget og politisk utvalg i LO i Trondheim og Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv. Seminaret arrangeres med bakgrunn i de seinere års endring i styrkeforholdet i arbeidslivet til fordel for bedriftseierne. Dette øker behovet for å få økt kunnskap om og vilje og evne til å ta i bruk de ulike kampmidlene som fagbevegelsen i historisk sammenheng har utviklet – streik, sympatistreik, blokade, boikott, obstruksjon, sabotasje og kooperasjon.

IA – avtalen og sykelønnsordningen

The following is an excerpt.

Fellesforbundet avd. 12 og LO i Trondheim inviterer til halvdagskonferanse

Torsdag 18. oktober 2018 kl. 12.30 – 16.30
Folkets hus Trondheim, sal Andromeda i 4. etasje

Fokus på IA-avtalen og sykelønnsordningen.

Temaer:
1) Reforhandling av Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Betydningen av IA-avtalen som grunnlag for erfaringsutveksling innen og mellom bransjer og mobilisering i bedrifter for å kartlegge og forebygge uønsket arbeidsmiljø
2) Helsefremmende arbeidsplasser i industrien. Erfaringer med å jobbe systematisk for å forebygge sykdom og skader i industrien.
3) Hyllest til sykelønnsordningen. Bakgrunn og begrunnelse for den 40-årige tillitsbaserte og sosialt rettferdig ordningen og utfordringer som den møter.
4) HMS og kvinnearbeidsplasser i offentlig sektor. Hva innebærer forventninger fra ledelse og pasienters pårørende på ansattes arbeidsmiljø, og hvordan få i gang partssamarbeid for å fokusere på løsninger.
5) HMS i offentlig sektor må på samme måte som i industri og offshore, innrettes mot arbeidets egenart. Hva innebærer dette?

LO UNG I TRONDHEIM INVITERER TIL ORGANISERT BOWLING

The following is an excerpt.

Tirsdag 25.09.18 kl 1800 på Centrum Bowling i Trondheim sentrum inviterer LO
Ung i Trondheim til vårt arrangement.
Vi vil fra kl 1800 holde en liten innledning om hva vi i LO Ung Trondheim jobber
med og hvem vi er. Så byr vi på en runde bowling etter dette.
Dette er en fin mulighet til sosialt samvær, lære mer om LO og bygge forbindelser
mellom ungdom som er enten elev, student eller i arbeidslivet

Hovedtariffoppgjøret 2018. Krav, gjennomføring, resultat, evaluering, oppfølging

The following is an excerpt.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE
Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant-skapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 2. OKTOBER 2018 KL. 18.30
STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS
Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1. Hovedtariffoppgjøret 2018. Krav, gjennomføring, resultat, evaluering, oppfølging.