Trondheimsmanifest og sukkeravgift

The following is an excerpt.

Representantskapsmøte i LO i Trondheim 13. februar kl 18.30. Tema blir oppfølging av fagbevegelsens Trondheimsmanifest etter kommunevalget 2015, samt en uttalelse om sukkeravgift som er oversendt fra Chokoladearbeidernes klubb ved Nidar.

Klett – døgnhvileplasser for langtransportsjåfører

The following is an excerpt.

Vi er kjent med at Statens Vegvesen har igangsatt en prosess overfor grunneiere vedrørende «Detaljregulering av E6, E39 og Fv 707 Klett, del av 203/3, 207/1 og 211/10 m.fl.» Planen går ut på å flytte kontroll- og vektstasjonen fra Sandmoen til Klett. Dette samsvarer ikke med bystyrets enstemmige vedtak 27.08.15 om Detaljregulering av Klett, som ivaretok fagbevegelsens krav om å etablere døgnhvileplasser for langtransportsjåfører

Opphev regjeringas restriktive tiltak overfor Venezuela.

The following is an excerpt.

LO i Trondheim ber den norske regjeringa oppheve sine restriktive tiltak overfor Venezuela. Den nasjonale dialogen i Venezuela fremover må skje med respekt for menneskerettighetene, landets suverenitet og uten innblanding utenfra. Internasjonal støtte til den pågående prosessen må være i samsvar med erklæring i 2014 fra Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) om Latin-Amerika og Karibia som en fredssone. En erklæring som også ble undertegnet av EU-landene under CELAC-EU toppmøtet i 2015.