Årsmøte 2018

The following is an excerpt.

LO i Trondheim avholder årsmøte 10.april 2018. Vedlagt finner du oversikt over hvem som er på valg, melding om forslagsfrist, samt dagsorden for møtet.

Havneindustri, sjøtransport og kultur

The following is an excerpt.

Sammen med allierte jobber vi for at delområde 4 Dora 2 / fyringsbunkeren, delområde 6 Kullkranpiren, Delområde 7 Ladehammerkaia, delområde 9 Transittkaia sør og delområde 10 Transittkaia nord blir regulert med formål havn og industri, i samsvar med Havne- og farvannslovens formål og virkeområde. Det støttes av stadig flere. Fremtidsløsningen er at Strandveikaia og områder på sørsia åpnes for kultur- og servicefunksjoner, tjenesteyting, kontor/forretning, og at øvrige områder videreføres som industri- og havn.

Kan usnuelige reformer snus?

The following is an excerpt.

Utdannings- og velferdspolitikk i Norge i endring. Mandag 8. januar klokka 12 – 16, blir det konferanse om utdannings-
og velferdspolitikk i Rådssalen på Litteraturhuset i Trondheim. Programmet er spennende og egnet for både lærere og andre som syns det er viktig at vi har en god utdanning og et god velferdssystem i Norge.