Cuba : ikke et skritt tilbake, kamerater

The following is an excerpt.

LOs lokalorganisasjoner på Helgeland og Trondheim har hatt hatt samarbeid med fagbevegelsen i Sancti Spiritus. Samarbeidet dreide seg om delegasjonsbesøk til Cuba og gjenvisitt fra sentrale og lokale CTC-representanter i Sancti Spiritus. Fagbevegelsen på Helgeland samla inn mye utstyr (kontorutstyr, PC’er og sykehusutstyr) etter ønske fra cubanerne.
Dette resulterte i en delegasjonsreise i 2009 til Sancti Spiritus, med to representanter fra LO i Trondheim og to fra LO i Rana og Omegn. Planlegging og gjennomføring av turen skjedde i nært samarbeid med LO’s internasjonale avdeling v/Christine Parker og Terje Kalheim, og inneholdt et omfattende program for bedriftsbesøk og erfaringsutveksling med ledere og tillitsvalgte. Det ble laga en fyldig «Rapport fra faglig reise til Cuba 25.september – 5.oktober 2009».

Frokostmøte 3. mars

The following is an excerpt.

Spesialrådgiver i LO Ståle Dokken vil innlede om fagorganisering, med hovedvekt på utfordringer og muligheter innen servicesektoren. I tillegg vil det bli orientert om LOs samarbeidsavtale med hopplandslaget, og om World Cup i Granåsen 15. – 16. mars.