Innkomne forslag til 1.mai – paroler

The following is an excerpt.

Fem fagforeninger tilskuttet LO i Trondheim har til sammen sendt inn 14 forslag til 1.mai – paroler. 
Disse foreningene er Sør -Trøndelag Handel og Kontor avdeling 1 har sendt inn tre forslag, FO Sør – Trøndelag har sendt inn fem forslag, Fagforbundet Buss – og Sporveisarbeidernes Forening har sendt inn fire forslag, Fagforbundet Trondheim har sendt inn ett forslag, Skolenes Landsforbund forening Trondheim har sendt inn ett forslag.  

Representantskapsmøte – oppfølging av Trondheimsmanifestet 2015

The following is an excerpt.

Representantskapsmøte 28.februar med tema: Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi? Samt mobilisering til markering foran Stortinget mandag 20.mars mot Høyre / Frp -regjeringas undergraving av faglige rettigheter.

Terje Pedersen og «sannheten». Av John-Peder Denstad

The following is an excerpt.

LO i Sør-Trøndelag avholdt fylkeskonferanse på Hell 14. – 15. februar d.å. En sak på dagsorden var valg av tre fylkesdelegater til LO-kongressen i mai i år. Jeg var innstilt på førsteplass enstemmig av valgkomiteen. Etter et benkeforslag fra Terje Pedersen, leder av LO i Gauldal, ble jeg stemt ut til fordel for Alf Roar Slind fra LO i Selbu / Tydal. Det tar jeg til etterretning. Det håper jeg også de 8 fagforeningene som nominerte meg gjør, men som Pedersen og co. ikke var så opptatt av

Hva ropte han egentlig? Tilsvar til reportasje av Laila Ellingsen

The following is an excerpt.

Laila Ellingsen refererer i en reportasje over to sider i Adresseavisen 30.01.17 fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter». Det er Norges største fagforeningskonferanse og er et viktig fagligpolitisk verksted for å meisle ut enhet rundt strategier i vårt fagligpolitiske arbeid. I år deltok 626 tillitsvalgte fra 152 fagforeninger og 23 av LOs lokalorganisasjoner. 11 forbund deltok med sentrale tillitsvalgte, og representanter fra engelsk og venezuelansk fagbevegelse var til stede. LO-leder Gerd Kristiansen sa at konferansen var en institusjon der ledelsen måtte være til stede for å vite hva grasrota mente. Hadia Tajik sa at konferansen var en viktig møteplass for å få jording. Det setter vi pris på.