Frokostmøte fredag 6. januar

The following is an excerpt.

Frokostmøte fredag 6. januar
Ved årets første frokostmøte vil LO-advokat Rune Lium gi en oppdatering fra arbeidsretten, og vi får høre hvordan samarbeidsprosjektet Tett på Trondheim har fått flere innbyggere til å velge seriøs arbeidskraft.

Streiken er over! Veggavisa 14

The following is an excerpt.

Det tok 5 uker før vi kom i mål.
36 konfliktfylte, slitsomme og frustrerende dager.
36 interessante, lærerike og givende dager!
Det ble en flott historie. 10 arbeidere var lei av å bli herset med av sjefen.
Derfor organiserte de seg og krevde tariffavtale. De var fast bestemt på å vise nødvendige muskler, og legge ned arbeidet hvis det måtte til. Gjengen ble tøffere og mer bestemt for hver dag som gikk – og det måtte til. Ingenting kommer av seg selv, iallfall ikke en tariffavtale i en bedrift med en slik kultur. Takket være mange gode støttespillere landet vi med begge føttene på jorda, omtrent 8 måneder etter at vi først møttes.

Hvor trykker sko(l)en i framtidas samfunn?

The following is an excerpt.

Det er tiende året Nei til EU i samarbeid med Skolenes Landsforbund i Sør-Trøndelag, Utdanningsforbundet i Sør-Trøndelag og LO i Trondheim arrangerer utdanningskonferanser som en start på det nye året. Vi mener det ikke er mulig å forstå eller endre norsk utdanningspolitikk uten å kjenne den rollen EU og OECD spiller. Årets program går rett inn i den grunnleggende skoledebatten i Norge og internasjonalt.

Havnearbeiderne, LO og EØS-

The following is an excerpt.

16. desember 2016 falt Høyesterettsdommen som slår fast at havnearbeidernes tariffavtale med fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i henhold til ILO konvensjon nr. 137 er rettstridig opp mot EØS-avtalen. Fagbevegelsen kan ikke leve med dette. Flere forbund har vedtak om ut av EØS, og dette blir en viktig sak på LO-kongressen i mai 2017.

Minneord over Ørnulf Roar Øyen

The following is an excerpt.

En markant tillitsvalgt innen fagbevegelsen i Trondheim døde 22. november 2016. Arbeidsplassen hans fra 1978 var Norges Statsbaner og Jernbaneverket. Ørnulf hadde ledende tillitsverv innen Banepersonalets forening avd. 62 av Norsk Jernbaneforbund, og møtte som foreningens representant i representantskapet i LO i Trondheim. Han fikk LOs 40 års-nål i 2014. LO i Trondheim samarbeidet godt med Ørnulf ved flere anledninger. Han var en lun og fin kamerat med et smittende humør. I 2004 og 2005 jobbet fagbevegelsen i Trondheim intenst for å stanse Stortinget i å vedta en rasering av Jernbaneverket etter at Bondevikregjeringa fremla en St. prp. om å konkurranseutsette Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdsoppgaver og nedbemanne Jernbaneverket med 1000 årsverk fram til 2009.