Representantskapsmøte tirsdag 29.november

The following is an excerpt.

Tirsdag 29. november kl 18.30 er det representantskapsmøte i LO i Trondheim. Temaene for møtet er Reform Trøndelag – Fremtidig organisering av tjenestetilbudene, Stortingsvalget 2017 – konkrete krav til de politiske partiene fra fagbevegelsen, Støtte til 10 montører ved KABA MøllerUndall AS avd. Trondheim i streik for tariffavtale.

10 montører i Trondheim går ut i streik for tariffavtale

The following is an excerpt.

De ansatte ønsker tariffavtale, men bedriften sier nei.
Etter to møter hos kretsmekleren så EL og IT Forbundet ingen annen løsning enn å erklære brudd og ta ut medlemmene i streik. Bedriften viste ingen vilje til å skrive under på en tariffavtale, den samme avtalen som regulerer hverdagen til ca. 1500 andre i installasjonsbransjen i Trøndelag.

Det er første gang i fagforeningas historie at streik for tariffavtale er nødvendig!

Fagforeninga ble stiftet i 1901, og har i dag mer enn 1500 yrkesaktive medlemmer.
Vi inngår årlig 5-6 nye tariffavtaler. De fleste bedrifter velger å se positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på engasjerte medarbeidere som ønsker å være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. En tariffavtale viser seriøsitet og styrker omdømmet til bedriften

Fanemarkering – streik i energisektoren

The following is an excerpt.

El&It er i streik i energisektoren. Det blir derfor fanemarkering med appeller fredag 4.november kl 12 på Torvet i Trondheim. Appeller ved Jan Olav Andersen, leder i El&It-forbundet, Kristian Tangen , Distriktssekretær LO i Sør-Trøndelag, Kristin Sæther, Fagforbundet/LO i Trondheim, Venke Heimdal, leder i EL &IT distrikt Trøndelag. Møt opp! 🙂