Ferie og stengt kontor i juli/august.

The following is an excerpt.

På grunn av ferie er kontoret stengt fram til 8. august. Har du behov for å få tak i oss så send epost til post@loitrondheim.no , eller om det haster så kan du sende sms til John – Peder Denstad på tlf

Mer helse med redusert skjenketid.

The following is an excerpt.

Bystyret flertall vedtok 26. mai d.å å fastholde at skjenketid skal være til kl. 02.00. Dette ble vedtatt mot de 18 stemmene til Høyre og FrP som ville utvide skjenketida til kl. 03.00. Vi er takknemlig for at

Kvinner på Tvers 2016

The following is an excerpt.

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Samarbeidet organiseres først og fremst rundt en årlig landsomfattende konferanse og har pågått siden 1994. Temaene for konferansene varierer fra år til år; mye er konsentrert rundt spørsmål som angår kvinner i arbeidslivet, som lønn, arbeidstid og arbeidsforhold. Men vi har også tatt opp en rekke andre saker, som ulike sider ved velferdsstaten, for eksempel pensjon og forholda for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, menns vold mot kvinner og internasjonal kvinnesolidaritet.