Arbeidstidsutvalget – uttalelse.

The following is an excerpt.

Kampen om arbeidervernet. Årsmøtet i LO i Trondheim 2016 avviser Arbeidstidsutvalgets inn­still­ing, og vil ta initiativ til en landsomfattende aksjons- og demonstrasjonsdag mot utvalgets forslag.
Trygge mennesker våger, yter og skaper mer, basert på tariffavtaler, høy organisasjonsandel i arbeidslivet og tillitsvalgte som har reell innflytelse over hvordan arbeidet i bedriften organiseres.
Arbeidstidsutvalget ønsker å styrke bedriftseiernes / arbeidskraftkjøpernes styringsrett, og følger således opp den mørkeblå regjeringas arbeid med å svekke fagorganisasjonens posisjoner på arbeidsplassene og det organiserte arbeidslivet i Norge.

Aktivitetsplan 2016 – 2017

The following is an excerpt.

AKTIVITETER LO I TRONDHEIM 2016 – 2017
LO i Trondheim har planlagt en rekke aktiviteter i form av representant­skapsmøter, halvdag- og helgekonferanser og aksjoner. Merk av datoene.

Framtida for LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferanser

The following is an excerpt.

Ledere av LOs lokalorganisasjoner i storbyene har vedtatt en uttalelse om organisering av LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferansen. Uttalelsen er laget med tanke på arbeidet med LOs organisasjonsdebatt fram til kongressen i 2017. Dette tema vil også være en sak på LO i Trondheims representantskapsmøte 14.juni.