Norge må ikke delta med militære styrker i Syria

The following is an excerpt.

LO i Trondheim ber regjeringen revurdere sin bestemmelse om å sende norsk militærpersonell til krigen i Syria. LO i Trondheim mener dette bidraget ikke er i tråd med folkeretten og vil være et brudd på Syrias nasjonale suverenitet. Vi registrerer at Syrias regjering har protestert mot en slik innblanding.

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

The following is an excerpt.

Tirsdag 14. juni avholder LO i Trondheim representantskaspmøte i Folkets Hus. Temaene er med fokus på LO-kongressen i 2017. LO-sekretær Terje O. Olsson vil innlede om LOs organisasjonsprosjekt og spesielt om LOs lokalorganisasjoner og deres rolle i LO.

KAMP MOT STREIKEBRYTERI

The following is an excerpt.

Enhver streik innebærer at fagbevegelsen må tvinge arbeidskraftkjøperne i kne økonomisk og poli­tisk for å vinne fram med våre krav. For det første betyr det at arbeidskraftkjøperne må skjønne at det blir