Lano skal produseres i Norge!

The following is an excerpt.

ELLO i Kristiansund er en 116 år gammel kvinnearbeidsplass med 60 ansatte. Her lages blant annet Lano, Solidox og Lypsyl og bedriften er svært lønnsom. Orkla vil likevel flytte den til Sverige. Det kalles strategi,